På torsdagsmorgonen låste aktivister från Nordisk Ungdom arbetsförmedlingen på Hisingen i Göteborg med motiveringen:

Vissa företeelser markerar brytningspunkter mellan olika tider. När en statlig myndighet aktivt bryter mot landets egna lagar, tillsammans med en hop internationella fördrag, kan man med fog säga att vi äntrat ett nytt skede i samhällsutvecklingen.

Denna förändring har dock skett i det tysta med ytterst få reaktioner som följd.

Arbetsförmedlingen annonserade för en tid sedan sina nya direktiv kring s.k. instegsjobb. Kort går de nya direktiven ut på att Arbetsförmedlingen (alltså med skattemedel) betalar 75 % av lönen till en nyanländ flykting om denne anställs.

Genom att göra distinktionen ”nyanländ flykting” slingrar man sig förbi juridiska följder som skulle bli resultatet av en juridisk prövning. En nyanländ flykting är per definition av annan etnisk, kulturell och/eller religiös härkomst än en svensk.

De nya direktiven utgör därför de facto en grov diskriminering då den ger utländska arbetssökande oproportionerliga fördelar jämfört med svensk arbetskraft. Att det dessutom är en statlig myndighet som utfärdat direktiven gör situationen ännu allvarligare.

Direktiven strider också mot prejudicerande fall i de fackliga kollektivavtalen (Laval), då de de facto innebär en lönedumpning. Om det blir 75 % billigare för en arbetsgivare att anställa en nyanländ flykting, vilken nivå måste en svensk ungdom lägga sig prismässigt för att kunna konkurrera om samma jobb på arbetsmarknaden?

När arbetsmarknaden ser ut som den gör idag, med hög arbetslöshet och skenande ungdoms-dito är Arbetsförmedlingens instegsjobb och besluten bakom dem en definitiv brytpunkt i globaliseringsprocessen, och det visar vilka de rätta krafterna bakom globaliseringen är. Fri rörlighet, marknadsanpassning, fri handel är inget annat än förskönande omskrivningar på processer som lämnar svår misär i sina spår.

Instegsjobben är en del i dessa processer.

jagVissa företeelser markerar brytningspunkter mellan olika tider. När en statlig myndighet aktivt bryter mot landets egna lagar, tillsammans med en hop internationella fördrag, kan man med fog säga att vi äntrat ett nytt skede i samhällsutvecklingen.

Denna förändring har dock skett i det tysta med ytterst få reaktioner som följd.

Arbetsförmedlingen annonserade för en tid sedan sina nya direktiv kring s.k. instegsjobb. Kort går de nya direktiven ut på att Arbetsförmedlingen (alltså med skattemedel) betalar 75 % av lönen till en nyanländ flykting om denne anställs.

Genom att göra distinktionen ”nyanländ flykting” slingrar man sig förbi juridiska följder som skulle bli resultatet av en juridisk prövning. En nyanländ flykting är per definition av annan etnisk, kulturell och/eller religiös härkomst än en svensk.

De nya direktiven utgör därför de facto en grov diskriminering då den ger utländska arbetssökande oproportionerliga fördelar jämfört med svensk arbetskraft. Att det dessutom är en statlig myndighet som utfärdat direktiven gör situationen ännu allvarligare.

Direktiven strider också mot prejudicerande fall i de fackliga kollektivavtalen (Laval), då de de facto innebär en lönedumpning. Om det blir 75 % billigare för en arbetsgivare att anställa en nyanländ flykting, vilken nivå måste en svensk ungdom lägga sig prismässigt för att kunna konkurrera om samma jobb på arbetsmarknaden?

När arbetsmarknaden ser ut som den gör idag, med hög arbetslöshet och skenande ungdoms-dito är Arbetsförmedlingens instegsjobb och besluten bakom dem en definitiv brytpunkt i globaliseringsprocessen, och det visar vilka de rätta krafterna bakom globaliseringen är. Fri rörlighet, marknadsanpassning, fri handel är inget annat än förskönande omskrivningar på processer som lämnar svår misär i sina spår.

Instegsjobben är en del i dessa processer.