Under helgen den 28-30 Juli var det åter dags för den årliga
Helsingborgsfestivalen i Skåne. Helsingborgsfestivalen är en av 
Nordvästra Skånes största kommunala arrangemang under sommarhalvåret. 
Nordisk Ungdom var givetvis där för att visa sin närvaro på festivalen. 
Aktivister i och runt omkring Helsingborgsområdet samlades för att sätta upp 
banderoller samt affischer på flera ställen runt om i staden.
I fortsättningen kommer vi i Nordisk Ungdom att kontinuerligt fortsätta med 
olika typer av aktiviteter och aktivism i Helsingborgsområdet och övriga Skåne. 
Vill Du engagera dig i Nordisk Ungdom i Helsingborgstrakten eller i Skåne, 
tveka inte att ta kontakt med oss redan idag!
Jonathan Svantesson
Nordisk Ungdom
Jonathan.Svantesson@nordiskungdom.se
0730380555
Categories: Aktivism