Beslut om nedläggning

Vi har beslutat att upplösa organisationen då vi inte bedömer förutsättningarna för en fortsatt verksamhet som fruktsamma. Det säger sig dock självt att en idé inte kan dö med en organisation – Vårt folks rätt till frihet och en värdig framtid är oåterkallelig.

Efter nästan tio år banbrytande aktivism, nyskapande idéer och uppseendeväckande aktioner är det dags att avsluta detta kapitel. Vi ser tillbaka på de senaste tio åren med stolthet och kärlek till alla som tillsammans med oss har åstadkommit så mycket men med så få resurser.

Makthavarna använder sin position till att tysta, skrämma och kväsa. Förtrycket riktas mot alla som ifrågasätter korruptionen, våldsvågen, massinvandringen, homosexuell propaganda och moralupplösningen för att bara nämna några saker. Aktivister sparkas från sina jobb, facket vägrar att företräda dem, de förföljs av myndigheterna samtidigt som vänsterextremister tillåts att trakassera och misshandla. De stora etablerade mediahusen hejar på i häxjakten och förstör gladeligen livet för unga och gamla.

Valfusk förekommer utbrett. Vi döms i politiska domstolar, vi tillåts inte hyra lokaler, bankerna har stängt ner våra konton. Ett enkelt samtal på ett bibliotek leder till brännmärkning och exkludering. Domstolsväsendet används för att underminera liv och egendom för aktivister även i mål långt ifrån det politiska.

Låt oss vara tydliga, Sverige av idag är varken en fungerande demokrati eller rättsstat. Den opposition som riktas mot regimen bekämpas med alla till buds stående medel. Avvikande åsikter, visselblåsare, sanningssägare eller personer som bara utan skygglappar vill diskutera dagsaktuella problem stigmatiseras och förföljs. Sverige styrs av en korrupt politisk klass som berikar sig själva samtidigt som landet faller samman.

Det är både med vemod och stolthet vi tar beslutet om nedläggning. Vemod för att vi inte räckte längre men stolthet över att vi höll fanan högt och nådde ut med en anda av motstånd och formade många i en positiv riktning. Det är tio år av kamratskap, nyskapande, tårar och glädje vi lägger bakom oss och minns med värme. Tack alla som varit med på resan!

En fågel värjer sitt bo på kvist,
Så göra de vilda djur för visst,
Nu märk, vad du bör göra!
Gud haver givit dig hjärta och själ:
Var hellre fri än en annans träl,
Så länge du dig kan röra!

Patrik Forsén
Ordförande Skandinaviska Förbundet

Fredrik Hagberg
Talesman Nordisk Ungdom