Som aktivist i Nordisk Ungdom tar du första steget i återerövrandet av den västerländska civilisationen. Det här är inget litet steg och inte heller något som passar för alla. Aktivisten kommer att behöva offra betydligt mer än blod svett och tårar innan den europeiska reconquistan är fullbordad.

Det allvarsamma i vår kamp – hela vår kontinents öde står på spel – kräver att aktivisten i Nordisk Ungdom blir en politisk soldat. Det här innebär att aktivisten måste sträva efter att besitta både de själsliga och fysiska krav som vår tids stora strid kräver.

Som aktivist bör du inte:

Använda preventivmedel – därför att du särskiljer den sexuella akten från reproduktionen och därmed devalverar den sexuella akten till att enbart handla om njutning.

Titta på porr – därför att det skadar dig både själsligt och fysiskt. Porren skapar ett beroende och påverkar hjärnan lika mycket som vissa tunga droger, du blir en sämre man och partner och gör dig mindre attraktiv.

Röka – dels för att det skadar dig och din fysiska hälsa, dels för att det gör dig beroende av något din kropp inte behöver. Människor i beroendeställning är mer lättkontrollerade.

Använda fula ord – trots att vi alla har gjort det någon gång och trots att det till en början kan ses som en bagatellartad sak så drar svordomar och andra fula ord ner hela upplevelsen av dig. Kan du inte prata utan att använda vulgära förstärkningar så är det antagligen rimligt att du går tillbaka till skolbänken.

Som aktivist bör du:

Gifta dig – därför att familjen är det mänskliga samhällets grundläggande fundament och skapandet av ett sunt och stabilt samhälle kräver sunda och stabila familjer.

Underkasta dig hierarkin såsom familjen eller organisationen – endast en man som själv underkastar sig en större helhet är en man att räkna med. Överdriven individualism och egoism säger mer om dig som människa än något annat.

Aldrig ljuga – att vi människor kan lita på varandra är det sammanhållande kittet i samhället. Kan vi inte längre lita på varandras ord har vi inte längre något samhälle att tala om.

Klä dig propert – för bara ett par generationer sedan klädde sig både män och kvinnor betydligt mer anständigt och propert än idag. Vår klädsel säger en hel del om oss själva, vår uppfostran och allmänna karaktär. En person med löst sittande byxor och huvtröja kommer dessutom att föra sig, agera och tänka på ett annat sätt än en person i kostym. Kläderna gör mannen helt enkelt.

Dessa viktiga beståndsdelar i vår västerländska civilisation har sedan efterkrigstidens slut blivit mer och mer subjektiva. I talspråk brukar man kalla dem för en privatsak. Idag anser man att allt är ok sålänge man inte skadar någon annan. Detta är dock bara vänsterflum som inte har något med hur människan fungerar att göra. Det vi gör internt och externt är viktigt. Det är det som definierar oss och det kommer ge konsekvenser. Om jag agerar fel kommer i förlängningen mina barn också att göra det, oavsett hur bra jag döljer mina handlingar för dem.

Vi behöver underkasta oss auktoriteter, utan dessa så finns ingen civilisation. Idag ser vi hur polisen inte respekteras, fadersrollen bespottas och hånas och vi har individualister som har en massa åsikter. Detta är anarki. Istället behöver vi respektera vår far, vår chef samt underställa oss en organisation som är större än dig själv för att få en förändring i samhället. Du är inte Gud och du kommer inte kunna lösa dagens samhällsproblem själv.

Låt oss vara en inspiration både fysiskt och själsligt. I takt med att du lyfter dig själv kommer du att lyfta din omgivningen. Vårt folk behöver kämpande män mer än någonsin; led vägen framåt genom att vara ett exempel för ditt folk!

– En aktivists reflektion

Categories: AktivismArtiklar

1 Comment

Deep9 · 18 december, 2017 at 19:50

Glöm inte att gå på gym och träna boxning eller motsvarande!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *