Nej, Nordisk Ungdom (NU) är varken en nazistisk eller nationalsocialistisk organisation. NU är först och främst en nationalistisk organisation. I det begreppet ingår för oss tanken om det skandinaviska folket som en enhet i ett organiskt och frihetligt samhälle.

Till skillnad från nationalsocialismen, som kommer från Tyskland, bygger NU på en genuint nordisk idétradition som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden. Där ingår bland annat tanken om nordisk frihet och självbestämmande, där odalrätten tas upp om ett exempel i vår idégrund.

Till skillnad från nationalsocialister – som är mycket progressiva i sina idéer och vill omforma och nyskapa traditioner och värderingar – värnar vi alltså de institutioner och värderingar som organiskt skapats av vårt folk genom årtusendena, så som exempelvis kungahus och kyrka. Med det sagt betyder det inte att vi stödjer dagens pervertering av samma institutioner. Vi är på det sättet vad som skulle kunna beskrivas som en kontrarevolutionär rörelse.

Till skillnad från nationalsocialister är NU inte för en totalitär stat. Vi värnar den lokala friheten, och ser hellre organiska samarbeten än en påtvingad totalitarism ovanifrån. Vi är exempelvis emot dagens partisystem med dess konformism och förljugenhet. I stället vill vi se lokalt förankrade företrädare som agerar öppet och ärligt.

Till skillnad från nationalsocialister är vi inte heller uttalade socialister. Vi har en social tanke, men den grundar sig i tanken om frivillighet grundad i en gemensam strävan och vilja att hjälpa sitt folk. Rent praktiskt har det yttrat sig i att Nordisk Ungdom bland annat hjälpt hemlösa med mat, kläder och annat behövligt samt utfört många trygghetsvandringar och därigenom stoppat både misshandelsfall och potentiella våldtäkter.

Vissa har kallat oss nordiska fascister, medan andra kallar oss för radikalkonservativa eller identitärer. Vi själva väljer att inte sätta något ideologiskt epitet på oss själva förutom nationalister, då varje ideologi innehåller både bra och dåliga punkter man då tvingas omfamna eller förkasta. Vi väljer i stället att låta våra handlingar och aktioner tala för sig själva.

Categories: Artiklar

6 Comments

Linda · 9 augusti, 2017 at 09:20

Är ni nationalkonservativa då? (Trots att ni inte gillar ideologiska benämningar)

Bossebuss · 11 augusti, 2017 at 11:13

När jag träffar människor som lättvindigt sätter förnedrande epitet på var och en som kritiserar migrationspolitiken och den förändring som skett av vårt land, så frågar jag om de är beredda att försvara sin egen familj, sin hustru och sina egna barn? Är ni beredda att försvara ert eget hem? På dessa frågor svarar de Ja!
Men varför kritiserar ni då de som vill försvara det egna landet? Då svarar de inte alls, för de vet att det skulle avslöja vilka hycklare de är!

Med sina unisona svar, att försvara det egna så visar det, att de också är nationalister – bara att de inte begriper bättre.

För de som väsnas värst idag är de minoriteter som består av globalister och internationalister. Dessutom ges dessa tillgång till de mest kraftfulla medieplattformar, som dagstidningar, radio och TV, vilket inte vi vanliga svenskar på något sätt har tillgång till.

Friheten leve · 12 augusti, 2017 at 08:48

Det finns vissa saker som går att kritisera eller ifrågasätta i texten. Men jag tänker inte ta upp de flesta av dem. Det rör sig inte om några jättestora saker. Men jag måste däremot kritisera att det talas om ett skandinaviskt folk i texten. Skandinaverna är inte ett folk utan tre. Vi har visserligen mycket gemensamt med varandra men inte tillräckligt för att man kan tala om skandinaverna som ett folk. Vi har olika språk och stater, och vår historia skiljer sig delvis åt. Genetiskt finns det även en viss skillnad mellan folken som ofta går att se bara genom att titta på olika individer. Det går naturligtvis att sträva efter, och/eller att önska sig, en skandinavisk union. Men det blir i så fall en union bestående av tre folk inte av ett.

    Sigmund · 12 januari, 2018 at 15:00

    Det holder jeg ikke med om. Skandinavere snakker praktisk sett samme språk, med ulike dialekter. Jeg som nordmann, kan lett forstå og bli forstått i både Sverige og Danmark, med små tilpasninger og godvilje. Det kan jeg ikke gjøre i noen andre land. Genetisk sett, er det så godt som umulig å skille for eksempel øst-nordmenn og vest-svensker fra hverandre. Og det samme gjelder sør-svensker og dansker. Vi har eksistert sammen i ulike sammensetninger av riker i årtusener, og delt samme religion, fra bronsealderens hedendom til den lutherske protestantismen. Våre ulikheter er marginale, i det store og det hele, og jeg ser ingen grunn til at en sammenslutning av våre land og folk ikke skulle fungere.

Anders J Holmberg · 13 augusti, 2017 at 16:58

Vad vill ni göra med de cirka 2 miljoner invandrare som nu finns i vårt land?

    Nordisk Ungdom · 13 augusti, 2017 at 18:10

    Internera och deportera.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *