Nej, Nordisk Ungdom (NU) är varken en nazistisk eller nationalsocialistisk organisation. NU är först och främst en nationalistisk organisation. I det begreppet ingår för oss tanken om det skandinaviska folket som en enhet i ett organiskt och frihetligt samhälle.

Till skillnad från nationalsocialismen, som kommer från Tyskland, bygger NU på en genuint nordisk idétradition som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden. Där ingår bland annat tanken om nordisk frihet och självbestämmande, där odalrätten tas upp om ett exempel i vår idégrund.

Till skillnad från nationalsocialister – som är mycket progressiva i sina idéer och vill omforma och nyskapa traditioner och värderingar – värnar vi alltså de institutioner och värderingar som organiskt skapats av vårt folk genom årtusendena, så som exempelvis kungahus och kyrka. Med det sagt betyder det inte att vi stödjer dagens pervertering av samma institutioner. Vi är på det sättet vad som skulle kunna beskrivas som en kontrarevolutionär rörelse.

Till skillnad från nationalsocialister är NU inte för en totalitär stat. Vi värnar den lokala friheten, och ser hellre organiska samarbeten än en påtvingad totalitarism ovanifrån. Vi är exempelvis emot dagens partisystem med dess konformism och förljugenhet. I stället vill vi se lokalt förankrade företrädare som agerar öppet och ärligt.

Till skillnad från nationalsocialister är vi inte heller uttalade socialister. Vi har en social tanke, men den grundar sig i tanken om frivillighet grundad i en gemensam strävan och vilja att hjälpa sitt folk. Rent praktiskt har det yttrat sig i att Nordisk Ungdom bland annat hjälpt hemlösa med mat, kläder och annat behövligt samt utfört många trygghetsvandringar och därigenom stoppat både misshandelsfall och potentiella våldtäkter.

Vissa har kallat oss nordiska fascister, medan andra kallar oss för radikalkonservativa eller identitärer. Vi själva väljer att inte sätta något ideologiskt epitet på oss själva förutom nationalister, då varje ideologi innehåller både bra och dåliga punkter man då tvingas omfamna eller förkasta. Vi väljer i stället att låta våra handlingar och aktioner tala för sig själva.