Är Nordisk Ungdom nazister?

Nej, Nordisk Ungdom (NU) är varken en nazistisk eller nationalsocialistisk organisation. NU är först och främst en nationalistisk organisation. I det begreppet ingår för oss tanken om ett organiskt och frihetligt samhälle. Här är en bra artikel, skriven av en medlem, som förklarar varför vi vänder oss emot nationalsocialismens rasmaterialism.

Till skillnad från nationalsocialister är NU inte för en totalitär stat. Vi värnar den lokala friheten, och ser hellre organiska samarbeten än en påtvingad totalitarism ovanifrån. Vi är exempelvis emot dagens partisystem med dess konformism och förljugenhet. I stället vill vi se lokalt förankrade företrädare som agerar öppet och ärligt. Tanken om en nordisk frihet och självbestämmande grundad i odalrätten är exempel som tas upp i vår idégrund.

Till skillnad från nationalsocialister – som är mycket progressiva i sina idéer och vill omforma och nyskapa traditioner och värderingar – värnar vi de institutioner och värderingar som präglat och skapat vårt samhälle, så som exempelvis kungahus och kyrka. Med det sagt betyder det inte att vi stödjer dagens pervertering av samma institutioner.

Till skillnad från nationalsocialister är vi inte heller socialister. Vi har en social tanke, men den grundar sig i en frivillig gemensam strävan och vilja att hjälpa. Rent praktiskt har det yttrat sig i att Nordisk Ungdom bland annat hjälpt hemlösa med mat, kläder och annat behövligt samt utför trygghetsvandringar.

Vilken ideologi förespråkar Nordisk Ungdom?

Vi själva väljer att inte sätta något ideologiskt epitet på oss själva förutom nationalister. Vi väljer att låta våra handlingar och aktioner tala för sig själva.

Vi har kallats allt från populister till fascister men det enda vi vill är landets bästa och framförallt vill vi ha makthavare som sätter samhällets bästa framför sin egen vinning.