Vi väljer på grund av det fruktansvärda terroristdådet i Barcelona att återpublicera en text som skrevs efter terroristdådet i Manchester. Samma principer angående terrorism gäller då som nu, oavsett hur och var terrordådet begås. Vi väljer också att bädda in ett videoklipp som visar offren för terrorattacken. Att sitta hemma i trygghet gör att man inte alltid kan relatera fullt ut till vad en terrorattack faktiskt innebär.

VARNING: SES PÅ EGEN RISK DÅ DEN INNEHÅLLER STARKA BILDER:

Återigen har det otänkbara hänt. Ytterligare ett islamistiskt terroristdåd på europeisk mark. I skrivande stund har minst 22 män , kvinnor och barn bekräftats döda. Med ett 50-tal skadade kan vi räkna med att dödssiffran stiger ytterligare. [i Manchester, redaktionens anmärkning]

Precis som Nordisk Ungdom förutspådde efter attacken i Stockholm kommer terrordåden att öka i frekvens och omfattning. Fler européer kommer att dö. Fler föräldrar kommer att mista sina barn. Fler barn kommer att bli föräldralösa. Fler människor kommer att lemlästas för livet. Allt för att islam tillåts breda ut sig på vår kontinent.

Terrordåden och islamismen är dock bara ett symptom på en sjukdom som går mycket djupare än så. Europa har sedan den franska revolutionen ständigt angripits inifrån. Vår tro, kultur och etnicitet har nedmonterats, relativiserats och till och med bespottats. Och nu står vi här – handfallna – när människor som har en mycket djup tro och övertygelse, en gemensam kultur och en stark etnisk identitet invaderar vår kontinent. Och vi kan inget göra för att försvara oss.

Politikernas svar på terrordåden – vilket i förlängningen blir folkets svar, då politikerna styr folket och inte tvärt om – är mer s.k. ”öppenhet”, ”demokrati” och ”tolerans”.
”Vi kan aldrig låta hatet vinna” är en vanlig fras man tvingas höra efter varje terrordåd. Men ”öppenhet”, ”demokrati” och ”tolerans” fungerade inte som ett skydd för människorna som kallblodigt kördes över på Drottninggatan, eller för människorna som sprängdes i bitar efter konserten i Manchester.

Nej, det var den s.k. ”öppenheten”, ”demokratin” och ”toleransen” som gjorde dessa och alla andra islamistiska terrordåd möjliga! För utan dessa påhittade modeord och politiken de för med sig hade vi inte haft främlingar kapabla att utföra terrordåd i våra hemländer från början.

Detta har sin grund i att politiker, media och andra maktfaktorer i hundratals år bespottat och nedmonterat vårt försvar mot att vår kontinent översvämmas av främlingar. Det försvaret var vår identitet som européer. Europa har under tusentals år försvarat sig mot angrepp utifrån – från spartanerna vid Thermopyle till reconquistan till slaget vid Wiens portar. Men vår tro, identitet, kultur och etnicitet är döende, och utan en stark identitet som binder oss samman står vi handfallna och försvarslösa.

Det enda sättet vi kan försvara oss på är att i spartanernas anda förena oss och organisera oss för att genomföra en reconquista – en återerövring – av vår kontinent. Precis som spartanerna vid Thermopyle står vi få mot en invasion. Men vi kommer alla från forna tiders hjältar och vi har kraften att återerövra vår kontinent i vårt blod. Vi har gjort det förut och vi kan göra det igen. Gör nu ord till handling och agera mot mörkret som sprider sig över vår kontinent! Lev din identitet som europé och gör din plikt för kommande generationer!

Vi i Nordisk Ungdom lägger återigen den yttersta skulden för alla terrordåd och övrigt våld mot etniska européer på politikerna som styr oss och på de dolda krafterna som styr politikerna.

Ni har blod på era händer, och en dag kommer ni tvingas betala för missdåden ni utsatt Europa för.

Var så säkra.

Fredrik Hagberg
Talesman
Nordisk Ungdom

Categories: Artiklar

1 Comment

Jan Isaksson · 22 augusti, 2017 at 23:03

En bra artikel som jag och många fler håller med om. Det ser mörkt ut för Europa men politikerna är korrupta tänker mer på karriären än på sunda förnuftet och på sina barns framtid. Hur ska vi vända denna utveckling? Inte ens SD talar klarspråk om vad som krävs att göra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *