Lokalaktivism

Medlemsträff 27/2

Under medlemsmötet pratade gruppen om resan till Estland och vilka erfarenheter vi tagit med oss från marschen. Dessutom hölls en föreläsning om “Fursten” där exempel ur boken applicerades på dagsaktuella händelser.

By Nordisk Ungdom, ago