Imorgon, onsdag den 16 mars, har riksdagen planerat att hålla en omröstning om det så kallade datalagringsdirektivet. Direktivet innebär att information om samtliga svenskars telefonsamtal, mobilsamtal, sms, mms, e-postmeddelanden och internetuppkopplingar skall lagras och finnas tillgängliga för staten. Som om inte det var nog inkluderar även direktivet att information om alla mobiltelefoners positioner skall lagras, vilket innebär att varje mobil blir en spårsändare i statens tjänst.

Att säga att detta skulle innebära en enorm integritetskränkning är milt uttryckt, snarare handlar det om ett avskaffande av det fria samhället. Vad som faktiskt händer är att staten får alla de verktyg de behöver för att fullständigt kunna övervaka befolkningen.

Detta är också bara en del i en större bild. För några år sedan infördes den mycket omstridda FRA lagstiftningen. En lag som gör det möjligt för militären att signalspana mot den egna befolkningen och lyssna av samtliga samtal och sms utan att det behöver finns misstanke om brott. Ett minst sagt grovt avbrott mot vad som borde vara praxis i ett rättssamhälle.

Som så mycket annat som är negativt för det svenska folket kommer datalagringsdirektivet från den Europeiska Unionen. Direktivet antogs 2005 av Europaparlamentet och har sedan dess varit på tapeten runt bland medlemsländerna. Till skillnad från i Sverige där det aldrig sker debatt om frågor där man kan tycka olika har direktivet i flera andra europeiska skapat en hel del uppståndelse.

I till exempel Tyskland, Rumänien, Cypern och Ungern har direktivet blivit underkänt i respektive lands författningsdomstol. Uppenbarligen tyckte dessa domstolar att det bröt mot det fria samhällets grundpelare att staten ska kunna kontrollera vem som pratar med vem, vad de pratar om och var de befinner sig när de gör det.

Faktum är att direktivet faktiskt ska utvärderas av EU redan i år, som ett resultat av den massiva kritik som direktivet fått runt om i Europa. Frågan som då bör ställas är varför svenska regeringen har så bråttom att tvinga igenom lagstiftningen redan nu. Varför inte vänta till efter utvärderingen? Är det så att den svenska regeringen vill driva igenom mer övervakning oavsett om EU kräver det eller inte?

Nordisk Ungdom kämpar för ett demokratiskt samhälle där yttrandefrihet, integritet och rättssäkerhet är självklara grundpelare. Detta direktiv bryter fullständigt mot denna vision, varför Nordisk Ungdom ställer sig starkt negativa till både direktivet och den allmänna utvecklingen som direktivet är en del av.

Fredrik Becklin från Nordisk Ungdom kommenterar: ”Det absolut läskigaste med denna utveckling är att den sker fullständigt utan debatt. Hur kommer det sig att flera länders författningsdomstolar underkänner förslaget, samtidigt som det i Sverige tigs om det? Sakta men säkert håller Sverige på att omvandlas och de flesta svenskar ser inte ens vad som händer mitt framför deras ögon. Det är dags för svenska folket att titta upp och se hur verkligheten faktiskt ser ut. Sverige är inte längre vad det varit, och folk måste fråga sig själva om det blivit bättre eller sämre”

Nordisk Ungdom

Categories: 1Artiklar