Ännu ett år går mot sitt slut och det kan vara på sin plats att göra en tillbakablick av tiden som gått. Mycket händer under ett år, men vi tänkte ändå ge oss på ett försök att sammanfatta det som vi ser som viktigast i denna årskrönika.  

Under ett år så sker extremt mycket olika aktiviteter och det skulle varken vara möjligt eller intressant att presentera dem alla. Självklart har vi haft alla de aktiviteter som hör året till så som midsommarfirande, kräftskiva, julbord, föreläsningar och mycket mer. Och även om de var trevliga så är det mycket annat som bättre förtjänar att lyftas fram.

Ökat internationellt samarbete

Under året har Nordisk Ungdom knutit många nya kontakter runt om i Europa och även fördjupat redan påbörjade samarbeten.

I början av sommaren skickades en delegation till den ungerska kulturfestivalen Magyar Sziget. Festivalen organiseras av den nationalistiska ungdomsorganisationen HVIM och har varje år över tusen besökare. Som ett resultat av att antalet besökande nationalister från andra länder varje år ökar så valde man att i år starta Festival Boreal. Det är en två dagar lång festival som inleder Magyar Sziget där fokus är på den Europeiska identiteten och frihetskampen.

Under festivalen förekom många diskussioner mellan flertalet nationalistiska organisationer från runt om i Europa om hur ett samarbete skulle kunna utvecklas och i vissa fall fördjupas. Nordisk Ungdom har sedan tidigare goda relationer med både italienska Forza Nouva och polska Młodzież Wszechpolska. Under festivalen utökades dock detta kontaktnät och kontakter knöts med Voorpost från Flandern och Jobbik från Ungern. Under tiden i Ungern bjöds Nordisk Ungdom in till det ungerska parlamentet där man fick följa Jobbiks arbete på plats och samtala med deras ledamöter.

Under hösten möttes detta närverk åter upp i Warszawa där samtliga organisationer deltog i den Polska självständighetsmarschen. Tillsammans med 100 000 polska patrioter marscherade man genom stadens gator – en nationalistisk styrkemanifestation utan motstycke i modern europeisk historia.
Följ länken för att se bilderna från den imponerande manifestationen:

http://nordiskungdom.se/bildgalleri-fran-polens-sjalvstandighetsdag/

I slutet av året genomfördes även en stödaktion för våra polska kamrater. Aktionen riktade sig mot den kommunistiska domaren Stefan Michniks som i sin karriär dömt flertalet polska patrioter till döden.  Numer bor han i Sverige som vägrar att lämna ut honom trots upprepade uppmaningar från Polen där han ska ställas inför rätta för sina brott mot det polska folket.  Aktionen fick stor uppmärksamhet bland polska nationalister och omtalades i flertalet medier i Polen. Läs mer om aktionen här: http://nordiskungdom.se/aktion-mot-den-kommunistiska-bodeln-stefan-michniks/

Flertalet minnesvärde aktioner:

Förutom aktionen mot Stefan Michniks har det självklart gjorts flertalet andra aktioner under året som också är värde att nämna i denna årskrönika. För många aktioner har det varit, från mindre flaggbyten utan Stockholms stadshus
till 1 maj i Västerås då hela staden färgades brandgul av de närvarande aktivisterna.

Ett av årets guldkorn var aktionen utanför Fotografiska i Stockholm. Bakgrunden till aktioner är kampanjen Kony2012 som under våren lanserades av organisationen Invisible Children. Syftet med kampanjen Kony 2012 är att bilda opinion och arbeta för en ökad amerikanska militär närvaro i Uganda och legitimera USAs utrikespolitik baserad på militära ingripanden. På väldigt kort tid fick kampanjen stort genomslag och det är idag få ungdomar som inte hört talas om den. Kampanjen utnyttjar på ett fantastiskt sätt människors empati för att nå sitt syfte: Att göra USA:s invasioner runt om i världen populära. När fotografiska väljer att ha en utställning om krigsherren Kony valde vi därför att genomföra en aktion för att nyansera bilden av hans brott och sätta dem i relation till det våld USA tillgriper under förevändning att de strider för fred och demokrati. Film från aktionen kan ses på följande länk: http://www.youtube.com/watch?v=DPAGuZKmUU0

Störst uppmärksamhet fick dock utan tvekan aktionen mot Pressombudsmannen (PO) under hösten. Bakgrunden till aktionen var de uttalanden PO gjort angående medias publicering av bilderna på den så kallade tunnelbanerånaren. En illegal invandrare som rånade en medvetslös svensk man och lät honom ligga kvar på tågspåret där han sedan blev överkörd. Enligt PO var det inträffade inte tillräckligt allvarligt för att det skulle anses rimligt att publicera bilder av förövaren. Något som de flesta i allmänheten antagligen tyckte annorlunda kring, varför vi ansåg det nödvändigt att lyfta fram POs uttalande till allmänheten.

Aktionen mot PO resulterade i ett raseriutbrott från media och nästan samtliga tidningar i hela landet skrev om aktionen. Endast några veckor efter händelsen publicerade också Expressen ett heluppslag i tidningen om Nordisk Ungdom och på löpsedlar över hela landet kunde man läsa ”De styr högerextrema Nordisk Ungdom”. Mer om aktionen går att läsa på: http://nordiskungdom.se/aktion-utanfor-pressombudsmannens-po-lagenhet/

Nya höjder på facebook:

Som en icke parlamentarisk organisation är det ofta svårt att mäta genomslag. Det går inte att som ett politiskt parti titta på opinionssiffror och se om partiet gått framåt eller ej. Någon som dock kan vara intressant att lyfta såhär mot slutet av året är hur många som gillar Nordisk Ungdom på facebook. Här kan vi nämligen med glädje se att vi nu passerat 2000 gilla, vilket är mer en än dubblering sedan förra året. Det gör också Nordisk Ungdom större på facebook än samtliga borgerliga ungdomsförbund med undantag för moderaterna. Och med den glädjande nyheten tackar vi för i år och önskar er alla ett gott nytt år


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *