Den Google-ägda videotjänsten Youtube stängde under helgen ner Nordisk Ungdoms kanal. Kanalen var mycket populär och hade över 7000 prenumeranter och mer än 3 miljoner visningar.

Google har en lång tradition av att censurera dissidenter från sina tjänster. Google har tidigare gömt obekväma sökresultat och raderat samhällskritiska Youtube-konton. Den här gången var det Nordisk Ungdoms tur att råka ut för censuren.

Google och Youtube är, i och med deras monopol, bland de största tjänsterna för att förmedla åsikter och bilda opinion. Att de väljer att censurera samhällskritiska alternativ är både ett allvarligt hot mot yttrandefriheten och ett ohederligt försök från det politiskt korrekta etablissemanget att styra opinionen i en samhällsfarlig riktning. Google och Youtube är därför att betrakta som femtekolonnare i det svenska samhället och bör därmed behandlas som sådana.

Nordisk Ungdom kommer i ett första skede att öppna en ny Youtube-kanal. Vi kommer sedan att arbeta med att flytta vårt innehåll till egna kanaler för att undvika censur i framtiden.

Nordisk Ungdom kommer aldrig låta sig tystas. Vi kommer att arbeta ännu hårdare för att nå ut med vårt budskap och flytta ännu mer fokus till kampen på gatorna i stället för på sociala medier.
______________________________________________________

Nordisk Ungdom banned from YouTube

The Google-owned Youtube video service closed the Nordisk Ungdom (Nordic Youth) Channel this weekend. The channel was very popular and had over 7000 followers and more than 3 million views.

Google has a long tradition of censoring dissidents from their services. Google has previously had uncomfortable search results deleted.

Google and Youtube, in addition to their monopoly, are among the greatest services to convey opinions and opinion. Choosing to censor socially critical alternatives is both a serious threat to freedom of expression and an unreasonable attempt from politically correct establishment to govern perception in a societal way. Google and Youtube are therefore to be considered as a fifth column in Swedish society and should therefore be treated as such.

Nordic Youth will in a first step open a new Youtube channel. We will then work on moving our content to our own channels to avoid censorship in the future.

Nordic Youth will never be silenced. We will continue to work to get our messege out and focus more and more on the struggle in real life society than the controlled social media networks.

Categories: Artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *