Flaggan har alltid varit en stark maktsymbol oberoende av vilken flagga
eller vilket sammanhang som man än syftar på. Samtidigt som den är en
maktsymbol så är en flagga också något sakralt, åtminstone för de som
ställer sig bakom den specifika flaggan i fråga. Flaggan som symbol får sin
makt av folket, folket som ställer sig bakom flaggans innebörd. Ett
intressant exempel på detta tema är Ungernrevolten 1956. På den tiden såg
Ungerns flagga ut som den gör idag med en viktig skillnad, i mitten på
baneret var det en kommunistisk symbol för att visa vilka som hade maktern
i Ungern. Under revolten så visade folket vad de tyckte om dels kommunismen
men även skändningen av deras fana. Folket klippte ut den kommunistiska
symbolen i mitten av flaggan och gav sig sedan ut på gator och torg för att
demonstrera. Mer om det går att läsa här:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ungernrevolten

I exemplet ovan så hade flaggan alltså förlorat sin makt, eftersom folket
hellre föredrog en annan. Idag i Sverige, men även i de flesta andra länder
har vi en flagga som visar vilka det är som styr och ställer i vårt land,
nämligen en liten politisk och ekonomisk elit i Bryssel. Med inspiration
från Ungern så startar vi därför en tävling som går ut på att fånga och
bränna så många EU-flaggor som möjligt. Målet med tävlingen är att den
imperialistiska EU-flaggan ska förlora sin status och makt och på sikt att
Sverige ska lämna EU, eller EU lämna Sverige. För oss spelar det ingen roll
i vilken ordning det sker, det viktiga är att göra något! Så därför
uppmanar vi  till att bränna förtryckarfanan för i Sverige bestämmer vi!

Besök tävlings hemsida på adressen:
http://www.flaggjakten.se/

Categories: 1