Många frågetecken har uppkommit efter Nordisk Ungdoms betraktelse av självmordsattentatet i Stockholm i lördags. Dessa frågetecken har till stor del uppstått på grund av att vi inte var tydliga nog i vårt ställningstagande. Det är något som vi tar på oss, och med oss för framtiden. Därför väljer vi nu att förtydliga hur vi ser på denna tragiska händelse som kunde ha kostat många oskyldiga svenskar livet.

Sverige befinner sig idag i en väpnad konflikt. I detta fall USA:s ockupationskrig i Afghanistan. Den afghanska ockupationen är en konflikt som inte angår Sverige och svenskarna på något sätt och de som har lett in Sverige i detta krig har gjort det trots Sveriges uttalade neutralitetspolicy. Något som måste fördömas av alla ansvarstagande svenska män och kvinnor. Inte bara för att det är ett krig som helt tydligt kränker suveränitetsprincipen utan även för att svenskar inte ska tvingas dö för utländska intressen som inte rör Sverige. Redan så har flera svenska soldater dödats och sårats för globala intressens skull. Detta är något som är totalt oacceptabelt utifrån ett nationalistiskt perspektiv. Nationalismen kommer alltid att vara en direkt motpol till imperialismen.

Kriget nådde Sverige i lördags, då en ensam självmordsbombare sprängde sig till döds nära Drottninggatan i centrala Stockholm. Därmed står det klart att regeringen Reinfeldt har utsatt svenskarna för direkt livsfara genom utländska intressen före svenska dito. Det är nämligen som så att ett aktivt deltagande i ett
ockupationskrig i Afghanistan innebär att det endast var en tidsfråga innan en
attack skulle inträffa i Sverige. Detta eftersom systemet och de ansvariga politikerna aktivt har skapat ett mångetniskt samhälle där hundratusentals människor med skiftande lojaliteter har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Enkelt uttryckt så har man tagit hit människor från de folk man nu krigar mot. Att detta inte är en hållbar situation borde både SÄPO och MUST och framförallt regeringen Reinfeldt ha räknat med. Självmordsbombaren var en irakisk muslim med svenskt medborgarskap, som regeringen gladeligen försett mannen med. Enligt en TV-intervju med SÄPO-chefen Anders Danielsson så medgav han att Sveriges EU-medlemskap har gjort att vi inte har några gränskontroller längre samt att liknande terrordåd inte kan uteslutas i framtiden.

Att 1,5 miljarder muslimer världen över ska hållas ansvariga för vad en ensam självmordsbombare har utfört är intellektuellt ohederligt. Detta för att deras religiösa tro med största sannolikhet är det enda som alla dessa 1,5 miljarder människor har gemensamt. Däremot så är det mångkulturella samhällets faktiska existens en av de faktorer som har gjort detta möjligt från första början. Man kan även tänka sig att mannens religiösa övertygelse har bistått honom med ett slags motiv eller mening med sitt dåd. Lösningen mot denna form av hot mot svenskarna är definitivt inte mer inskränkningar av det öppna samhället. Det är snarare ett direkt utträde ur Afghanistan, ett utträde ur EU (för att kunna återupprätta rimliga gränskontroller) samt ett avvecklande av det mångkulturella samhället. Ett samhälle som är skapat av svenskfientliga politiker och som nu företräds av just regeringen Reinfeldt. En regering som har slagit svenskt rekord i invandring samt i att utsätta sitt eget folk för fara och missaktning.

Problemet med frågor likt dessa är att gemene man har en tendens att endast rikta ilskan mot islam som religion. På så sätt missar de att rikta ilskan mot andra saker som kan spela in i sammanhanget. I detta fall vilar ansvaret främst på de personer som har bistått med incitamenten för att göra allt detta möjligt. Utövarna av denna religion skulle inte vara ett större problem än massinvandringen generellt för oss svenskar om det inte vore för våra politiker som skapat den extrema situation vi nu befinner oss i. Dels genom kriget i Afghanistan och dels genom den enorma massinvandringen från MENA-länderna.

Att enbart rikta kritik mot islam och islamistiska terrorister, utan att se det hela i ett större perspektiv, är inte bara intellektuellt ohederligt. Det är även direkt farligt utifrån ett samhällsanalytiskt perspektiv. Detta då det lyfter fokus från ett viktigt område som även det måste belysas om man vill komma åt de bakomliggande orsakerna till den terrorism som Sverige nu har fått uppleva.

Om vi låter vårt fokus bli för snävt och endast lägger vår energi på att bekämpa de som utfört själva handlingen finns risk att värre problem byggs upp bakom vår rygg. Vi kan redan nu se hur politiker har börjat använda situationen för att driva igenom fler inskränkningar av våra medborgerliga friheter. Socialdemokraterna som tidigare sagt att de skulle riva upp FRA-lagen om de vann nästa val har redan svängt i frågan och vill nu behålla lagen. De har dessutom gått ut med att de vill att SÄPO ska få obehindrad tillgång till FRA:s material. En utveckling som självklart är fullständigt oacceptabel.

Nordisk Ungdom står för en svensk linje. Nordisk Ungdom kommer aldrig att försvara mångkulturens existens. Nordisk Ungdom kommer alltid att lyfta fram det demografiska hotet mot vårt folk, och aktivt arbeta emot detta.

Categories: 1Artiklar