Det har på senare tid gått rykten om att det är Nordisk Ungdom som ligger bakom den kritik som framförts mot Nationaldemokraterna på nyhetssidan www.nationell.nu. Nordisk Ungdom vill härmed dementera dessa rykten. Personerna bakom nationell.nu är inte medlemmar i Nordisk Ungdom och hemsidan är således utom vår kontroll och vårt intresseområde. Nordisk Ungdom tar inte avstånd från någon nationell organisation eller projekt, så inte heller nationell.nu eller personerna bakom nyhetssidan. Det faktum att det existerar ett samarbete mellan Nordisk Ungdom och nationell.nu förändrar inte situationen. Nationell.nu publicerar vad de vill på sin hemsida och vi publicerar vad vi vill på vår. Kritiken mot Nationaldemokraterna är således deras ansvar och deras egen kritik.

Nordisk Ungdoms policy i frågor som rör andra organisationer är att på inget sätt tala illa om eller försöka sabotera för andra nationella organisationer då det inte på något sätt hjälper någon part att nå större framgång. Inte heller försöker Nordisk Ungdom rekrytera från andra nationella organisationer. Men skulle en person som är aktiv i en annan organisation vilja bli aktiv medlem i Nordisk Ungdom så kommer den berörda organisationens ledning att kontaktas för samtal om en eventuell övergång.

Categories: 1Artiklar