Västerortsgruppen i Stockholm från Fria Nationalister, har under tiden i Fria alltid varit den grupp som hållt högst aktivistnivå i landet. Man har bland annat gjort sig kända genom flertalet aktivistfilmer, bland annat:

Gruppen låter hälsa att man ser ljust på framtiden efter att Fria mer eller mindre dött ut. De hälsar också att det ska bli väldigt roligt att tillsammans med Nordisk Ungdom bygga en organisation som sätter den svenska ungdomen i första rummet, och att det nu är dags att visa svenskarna att nationalism är något för alla.