Nu är det snart dags att lägga vårt andra verksamhetsår bakom oss. Den unga organisationen till trots, vi har redan nu kommit längre på många plan än vad vi hade vågat hoppats på när vi grundade Nordisk Ungdom.

Inför det här året satte vi upp höga mål. Vi ville pressa oss själva. För en månad sedan kunde vi meddela att vi hade nått de mål vi satt upp. Vi är idag över 450 medlemmar, nästan halvvägs till det första målet på 1000 medlemmar.

Vi har i år visat att vi med väldigt knappa resurser kan skapa väldigt stora framgångar. Våra direktaktioner börjar sätta oss på kartan. Vi har också fått ta en hel del kritik från olika håll. Kritik som vi tycker har lyft oss och visat upp både likheter och skillnader med tidigare strategier, men också på vår organisations unika förmåga att anpassa sig och utnyttja de resurser som vi besitter.

Vårt stöd till Sverigedemokraterna väckte extra mycket debatt, något vi välkomnar. Det var ett första steg på vägen att bygga en självständig rörelse, utan gamla skygglappar och tankemönster. Vi vill utmana, provocera och förändra och vi tänker göra det genom att trampa upp nya stigar och lämna de gamla.

Med de orden vill jag önska dig som läser det här en god jul och ett gott nytt år! Tack för ditt stöd under 2011!

Patrik Forsén


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *