Under natten till 8 september var en grupp aktivister från Nordisk Ungdom ute och satte upp en större mängd affischer från centerpolitik.se runt om i Norrköping. Enligt tidningen Extra Östergötland fick aktionen en mycket rolig effekt då Hageby Köpcentrum antog att Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) låg bakom affischeringen och därför skickade en faktura för eventuella saneringskostnader till CUF.

Läs mer om kampanjen på centerpolitk.se

Categories: Aktivism