Samhället blir allt mer antagonistiskt. Split och konflikt präglar allt som oftast de flesta mänskliga relationer idag, må det vara på arbetsplatsen eller den egna bostadsrättsföreningen. Även kärleksrelationer har blivit forum för självförverkligande och abstraktion(!). Tanken på det perfekta förhållandet eller den perfekta partnern får skilsmässorna att öka, snarare än tvärtom. Uppfostran är ett ansvarsområde som dels läggs på statens institutioner och dels på föräldrarnas egen subjektiva uppfattning (är de dessutom skilda blir perspektiven ännu mer splittrade), och ingenstans existerar tanken på det verkligt gemensamma.

 

[button url=”http://kim.bliaktiv.nu/?p=41″]Läs hela inlägget[/button]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *