Nordisk Ungdom har en lång erfarenhet av nattvandringar och andra säkerhetsfrågor. Vi var tillsammans med andra goda krafter delaktiga i att sätta stopp för Husbykravallerna 2013 då invandrarkravallerna spred sig över hela Stockholm. När nationalister agerade reagerade polisen direkt genom att resolut stoppa kravallerna som innan dess fått pågå helt öppet.

Vi hjälper dig att organisera dig lokalt och försvara ditt område! Planera redan nu för ett sådant scenario: Tala med vänner och grannar, se till att ni är rustade och förberedda. Tänk på att det är fullt lagligt att försvara sin egendom mot förstörelse och vandalisering. När staten inte längre agerar måste vi göra det. Vi bistår med erfarenhet, kunskap, juridisk expertis och annat stöd du behöver.