Då vi vunnit den juridiska striden mot centerpartiet utan att använda de
10 000 vi samlade in ber vi dig som bidrog till insamlingen att höra av dig till oss
om du vill ha tillbaka ditt bidrag. Om du inte hör av dig innan årets slut
kommer pengarna istället att användas till andra ändamål i organisationen.
Categories: 1