68- vänstern fick kontroll över hela samhället och alla betydande samhällsfunktioner genom infiltration. Det var så de fick makt och det var så de kan styra oss oavsett om det är en blå eller röd regering som för tillfället sitter på makten.

Det kvittar hur mycket opinionen svänger så länge vi inte har den reella makten, den reella makten ligger hos tjänstemän på olika myndigheter, i kommuner och journalisterna på nyhetshusen. Det kvittar om vi så tar makten, så länge 68-vänstern och dess likar sitter som tjänstemän på kanslier och ”hjälper” politiker att ta beslut, så kommer vi inte segra.

Det var samma tjänstemän som satt i riksdagen och i kommunerna under Reinfeldts regeringstid, det var samma journalister på SVT och de andra stora mediehusen. På så sätt kunde de forma folks tankar. Allt handlar om hur man paketerar förslagen. Det kan sitta en kommunistisk regering med V i majoritet, men sitter det nationalister som tjänstemän så får de nationalistiska svar och nationalistiska förslag. Låt mig ta ett exempel:

En kommunfullmäktigeledamot för Sverigedemokraterna lägger en motion om att införa gratis självförsvarskurser för flickor i grund- och gymnasieskola. Han läser upp sin motion under ett fullmäktigesammanträde, den remitteras – det vill säga skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen tar upp motionen på sitt bord några veckor efter och beslutar att tjänsteman A ska titta på det. För det är tjänsteman A som kan det där med upphandling och A samverkar med B som är ansvarig för gymnastikundervisningen. De kommer fram till att det här är något jättebra eller jättedåligt, beroende på vad de själva tycker om partitillhörigheten (Inte officiellt, men…).

Tjänsteman A skriver ner att det här var ett jättebra förslag, men att det redan finns i skolan(V har varit där och utbildat i feministiskt självförsvar, som inte alls är samma sak), motionen anses ”besvarad”.

Det är här vi kan förändra: hade det suttit en SD-sympatisk som tjänsteman A hade svaret kunnat bli helt annorlunda. Hade Simon som drömde om att lära juridik läst juristlinjen hade kanske han kunnat svara på motionen och den hade gått igenom. Men Simon hade alltid fått höra att man ändå inte lär sig något på högskolan och att det bara är fullt med vänsterextremister på utbildningarna, så det är ingen idé.

Vikten av att utbilda sig går inte att påtala tillräckligt, för det är genom utbildning som positioner och makt kommer från. Ditt intresse kvittar, se till att utbilda dig. Är det siffror som intresserar dig? Är det juridik? Brottsfall? Det finns många vägar att gå, det är bara ditt intresse som styr.

Du kanske tror att du inte kommer klar av högskolan/universitet för att du är nationalist? Att du kommer bli utstött och få sämre betyg? Fel, fel, fel! Det finns många exempel på nationalister som varit offentliga personer och gått på högskola och universitet och ändå klarat sig bra och fått bra betyg.

Det är så här vi kan förändra samhället!

Categories: 1

2 Comments

Tomas · 3 mars, 2017 at 16:43

Vi måste ta över på bred front!

Göran W · 3 mars, 2017 at 18:48

Helt sant !!Tyvärr är nog nationella mer “hantverksintresserade” mecka bilar , jaga , snickra osv..medan kommunister är mer av typ : “förlästa glasögonormar”

Nu har kommunisterna infiltrerat överallt.

Så,- dags för nationella att utbilda sig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *