Efter nedstängningen från Nordea försökte vi nu skapa ett konto hos Danske Bank, vi fick följande meddelande:

“Hej,

Sökte Dig på telefon utan framgång.

Det gäller föreningens kontakt gällande etablering av tjänster hos Danske Bank – tack för Er framställan.

Med hänvisning till rådande arbetsbelastning samt nedanstående förklaring, måste vi tyvärr meddela att vi tyvärr avstår från att erbjuda företagstjänster Ni ansöker om.

Vi erbjuder idag endast tjänster till föreningar, vars företrädare är kunder privat i banken, har aktiva konton i banken, har en historik i banken, det handlar en hel del om bankens kundkännedom i sammanhanget – vilket Ni företrädare saknar i banken.

Med vänlig hälsning

Danske Bank­, Sverige Filial

Nykund Företag”

För det första fick vi inte ett samtal av Danske Bank, för det andra är det anmärkningsvärt att de inte hänvisar till ett nummer som vi kan kontakta. Deras svepskäl om att vi inte är kunder hos dem privat är patetiskt. Alla stora banker har högst sannolikt fått order ovanifrån att inte ta emot nationella oppositionen som kunder.

Vi får helt enkelt söka nya vägar, men vi kommer aldrig ge upp.

Categories: Artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *