Det var nu precis åtta dagar sedan vi lanserade vår hemsida och nio dagar sedan organisationen lanserades i Göteborg. Det är alltså hela åtta dagar sedan debatten om reggaelåten inleddes, en debatt som inte enbart varit intensiv i nationella rörelsen utan framförallt så har debatten även till viss del nått ut till den breda allmänheten. Vårt mål är att se till att det blir allmänt accepterat att vara nationalist i Sverige. Första steget är att få ut vårt budskap för att få en debatt kring ämnet. Det som händer när man får ut debatten, är att man tvingas ta ställning i frågan, detta i sin tur leder till att vi kommer att få många som är positiva till oss.

I skrivande stund har 6229 personer lyssnat på låten Tänk på Youtube, dessutom har låten laddats ner hundratals gånger från vår hemsida. Vi har sedan vi släppte låten fått många frågor kring släppet och svarat på många frågor. Redan innan vi släppte låten visste vi att många skulle ogilla beslutet, men vi visste även att vissa i rörelsen var mogna för denna utveckling. Det är viktigt att poängtera att valet inte berodde på att vi vill få svenska ungdomar att lyssna mer på reggae. Beslutet togs istället för att vi ville få en diskussion om rörelsens framtid samtidigt som vi vill öka chanserna att nå ut till den breda allmänheten.

Vi är mycket måna om vår svenska kultur, men vi anser att det är väldigt viktigt att vi kan ändra på formen på hur vi når ut med vårt budskap och inte budskapet i sig. Vi måste anpassa formen på budskapet på det samhälle vi lever i idag.

nu

Vi tackar också för gratisreklamen i tidningen Citys pappersupplaga, vi inte bara kom med i ”Samtalskakan” utan vi segrade i debatten med oslagbara 42 %. Vi måste vara redo att ändra vårt sätt att tänka, vi måste vara benägna att ta till andra medel för att göra nationalismen accepterad som ett vanligt inslag i ungdomens vardag.

Jag vill också lugna alla kritiker till låten, det kommer att komma något som även passar er. Vi startade med en reggaelåt, men det är inte det enda genre som vi kommer att göra musik inom. Nu söker vi efter fler musiker, låtskrivare, sångare som vill hjälpa till att utveckla den svenska nationella musiken ännu mer.

Vi har styrkan att utveckla rörelsen, vi har styrkan att nå ut med vårt budskap och vi har definitivt styrkan att göra nationalismen allmänt accepterad bland ungdomar. Nu är det dags att visa vad vi går för, än är nationalismen som kraft inte uträknad i Sverige!

Andreas Nyberg
Länk till låten Tänk:
http://www.youtube.com/watch?v=sJDy1BhLtdY
Länk till tråden om Nordisk Ungdom på frihet.nu:
http://www.frihet.nu/forum/1421414548/1325828286.html
Länk till tråden om Nordisk Ungdom på ledung.nu
http://ledung.nu/Forums/Thread/2594.aspx
Länk till tråden om Nordisk Ungdom på nordisk.nu:
http://www.nordisk.nu/showthread.php?t=48428
Länk till tråden om Nordisk Ungdom på flashback.org:
https://www.flashback.org/t1070702

Categories: 1