Idag publicerar Nordisk Ungdom en ny del på hemsidan: Frågor och svar.

Där konstaterar vi att vi inte längre ger vårt stöd till Sverigedemokraterna:

Stödjer Nordisk Ungdom Sverigedemokraterna?

Nej, Nordisk Ungdom stödjer varken Sverigedemokraterna eller något annat politiskt parti. Vi har tidigare uppmanat röstberättigade att lägga sin röst på Sverigedemokraterna men vi väljer nu att hålla en egen ideologisk stringent linje. Om ett av de svenska politiska partierna avser att genomföra ett lagförslag vi finner i linje med vår idégrund kommer vi att ge vårt stöd för det enskilda förslaget.

Sedan valet 2010 har Nordisk Ungdom uttalat sitt stöd för Sverigedemokraterna och varit inblandad i flera kontroverser rörande partiet. Våren 2015 avslöjades det att Henrik Vinge, SD:s presschef, haft tät kontakt med Fredrik Hagberg, Nordisk Ungdoms talesman, i samband med att Nordisk Ungdom användes som ett slagträ mot Sverigedemokratisk Ungdom, som senare knoppades av från moderpartiet.

– Vi väljer nu inför valåret 2018 att deklarera att vi inte längre stöder Sverigedemokraterna. Vi vill dels hålla en mer ideologisk stringent linje, men också i och med vårt nya ställningstagande på allvar visa att partipolitiken som den ser ut idag inte är något verkligt alternativ för nationalister som vill engagera sig och arbeta mot förstörelsen av vårt land – Fredrik Hagberg.

Kontakt:
Telefonnummer: 070-468 27 20
E-post: fredrik.hagberg@nordiskungdom.com

Categories: Artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *