Respekt, ansvar och professionalism är ledorden för förskolan Egalia i Stockholm. “Jämställdhet och genus” står i centrum för verksamheten vilket i praktiken innebär bl.a. att litteraturen som tillhandahålles är utvald ur ett genusperspektiv där föräldrarna antingen är ensamstående eller samkönade. Dockorna på förskolan är alla mörkhyade för att “främja mångfald” och det enda som skiljer dem åt är könsorganen. Man väljer även i sin kamp mot “de sociala konstruktionerna” att inte kalla pojkar för han eller flickor för hon. Istället har man valt den könsneutrala termen “hen” för att inte utsätta barnen för sociala påtryckningar eller placera dem i fack.

I Nordisk Ungdom tycker vi att det verkar som att Egalia fått ett och annat om bakfoten och för att hjälpa förskolan på traven valde vi att den 4 februari skänka en present beståendes av två vita anatomiskt korrekta dockor, en pojke (han) och en flicka (hon).

Ni behöver inte tacka oss, vi gör bara vår plikt!

Categories: Aktivism