Under helgen 4-6 juni höll Nordisk Ungdom ett ting dit utvalda
medlemmar var inbjudna. På tinget utvärderades de aktiviteter som
organisationen gjort under det halvår som gått sedan lanseringen och
riktlinjer drogs även upp för den kommande tiden. Flera nya förslag på
aktiviteter presenterades även under helgen. Vilka dessa
förslag var kommer visa sig inom en snar framtid.

Categories: 1