Kort om Mattias Karlssons mycket oärliga beskrivning av Nordisk Ungdom som ”icke demokratiska” varför dubbelanslutning i NU och SD skulle vara skäl för uteslutning.

Nordisk Ungdom har till skillnad från Sverigedemokraterna en fungerande interndemokrati och där medlemmarnas val respekteras, jag kan dock förstå att detta sticker i ögonen för de som anser att demokratin ska användas som ett redskap att segmentera ledningens makt.

Rent ideologiskt har alltid Nordisk Ungdom företrätt en demokratisk position, det framgår bland annat om man bemödar sig att läsa ”Idegrunden” och kapitlet ”Nordisk Frihet”:

”Vi anser att en genomgående omstrukturering av det politiska systemet är nödvändig, där beslutsfattandet flyttas närmare medborgarna enligt den ordning som rådde innan de stora politiska centraliseringarna. En viktig del i det avseendet är utökad direktdemokrati samt personval på lokal och regional nivå.”

Men det är klart att direktdemokrati kan kännas lite obehagligt, dessutom fortsätter vi med nedanstående stycke som i praktiken skulle innebära att själva grunden för Mattias Karlssons makt undermineras. Och det kan väl inte vara demokratiskt, eller?

”Ytterligare ett led i denna decentralisering är avskaffandet av politiska partier som plattform. Partibildningar leder till en abstraktion av maktutövningen och att osunda eliter bildas. Det är en felaktig form för politiskt arbete vilket leder till skendebatter och ansvarsflykt. Den politiska arenan ska beträdas genom konkret, samhällsnyttig förtjänst och vara ett verktyg för gemensam utveckling, inte för utopiers förmenta förverkligande eller för enskildas maktbegär.”

Vad vi vill se är ett folkstyre, där varken partieliter eller mediaeliter har möjlighet att diktera agendan och exkludera människor från berättigat inflytande.

Fredrik Hagberg

Categories: 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *