Nordisk Ungdom polisanmäler Moderaterna efter att de tagit på sig ansvaret för vandalisering av vårt valmaterial. De erkänner öppet nedrivning och lagring av våra affischer, denna form av aktivitet är ett uppenbart hot mot allas rätt att bedriva valkampanj.

De senaste dagarna har det varit många rubriker om Nordisk Ungdoms kampanj Moderatpolitik vars syfte är hjälpa Moderaterna att nå ut med sitt politiska budskap, som tyvärr ofta förvanskas i media och debatter. Moderaterna har inte uppskattat arbetet och har nu rivit ner många av affischerna, vilka de sedan har sparat i deras kansli. Det är uppenbart att Moderaterna inte uppskattar Nordisk Ungdoms valarbete, vilket är märkligt då hela kampanjen går ut på att sprida och förtydliga vad Moderaterna faktiskt står för. Någon kritik om vad som är fel på de citat och den fakta som aktivisterna sprider har inte heller framkommit.

Det Moderaterna gör är dessutom olagligt enligt 8 kap 8 § Brottsbalken:

“Den som, i annat fall än som anges i detta kapitel, olovligen tar och brukar eller på annat sätt tillgriper något, döms för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller om någon utan tillgrepp, genom att fästa eller bryta lås eller på annat sätt, olovligen rubbar någon annans besittning och därigenom vållar skada eller olägenhet. För egenmäktigt förfarande döms också den som med våld eller hot om våld hindrar någon annan att utöva sin rätt att hålla kvar eller ta något.

Nordisk Ungdom har nu polisanmält Moderaterna för deras antidemokratiska verksamhet och uppmuntrar alla att hålla ett extra öga på moderata valarbetare som har klåfingriga tendenser

Categories: Artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *