Den 16:e augusti beslutade kommunfullmäktige mot Sverigedemokraternas förslag om en folkomröstning om flyktingmottagningen i Kungsbacka. Detta är symptomatiskt för hur dessa frågor behandlas på högre politisk nivå.

Varför får inte kungsbackaborna säga sitt i en sådan avgörande fråga?

Varför är den ”demokratiska värdegrunden” numera överordnad den demokratiska processen? Den process som är grundläggande för vårt fria och öppna samhälle. Man har genom detta beslut slagit in på en väg, också här i Kungsbacka, som gjort demokratin mjukt totalitär. Frånvaron av en öppen och saklig debatt, utan stigmatiseringar och känsloargument är beviset på detta.

Lokal demokrati är själva kärnpunkten i ett demokratiskt system. Där är den mest levande, mest vital och kan göra den största skillnaden för enskilda. Att förvägra invånarna i Kungsbacka kommun en öppen och fri debatt men främst en chans till medbestämmande i avgörande frågor är att distansera sig från medborgarna. Det är att stänga ute merparten av befolkningen från vårt eget samhällssystem.

Vi i Nordisk Ungdom ser allvarligt på dessa tendenser som absolut inte är unika för Kungsbacka kommun utan snarare definierande för hela det svenska samhället idag. Vi lever idag med ett allvarligt underskott i demokratin. Vilka konsekvenser kommer detta få för kommande generationers förtroende för samhället och demokratin?

Categories: 1