Nordisk Ungdom stöder Sverigedemokraternas inställning i Libyenfrågan. SD har som enda parti i riksdagen tydligt uttalat sig emot en svensk militär insats i Libyen, men har ställt sig positiva till humanitära insatser.

Patrik Forsén, talesman för Nordisk Ungdom, kommenterar:

–  Sverige har nu chansen att på allvar visa att vi är en solidarisk kraft att räkna med. Vi bör hjälpa det libyska folket i den humanitära katastrof som har uppstått efter de senaste veckornas stridigheter. Det finns inga garantier att en militär insats inte kommer att resultera i förluster för civilbefolkningen. Det är heller inte Sveriges uppgift att gå in och agera världspolis. Varje folks strävan efter frihet är ingenting som kan ges utifrån, utan något som varje folk måste kämpa sig till av egen kraft. Demokrati kan endast skapas underifrån, aldrig ovanifrån.

Samtidigt som världens ögon riktas mot Libyen så slås förkämpar för demokratin ner i Bahrain med militärt stöd från USA:s allierade, diktaturen Saudiarabien. Dubbelmoralen vet inga gränser och det är återigen den lilla människan som får lida när stormakters intressen står på spel.

Nordisk Ungdom

Kontakt:
Patrik Forsén
Talesman

Telefon: 0707899085
E-post: patrik.forsen@nordiskungdom.se

Categories: 1