Idag känner 26 procent av unga kvinnor oro, ångest och ängslan. En siffra som bara den borde leda till enorm oro bland landets styrande. Utöver detta har det även skett en fördubbling av självmordsförsöken och en fyrdubbling av unga kvinnor som vårdas för depression. Enligt Folkhälsoinstitutet är det direkt kopplat till den stora ungdomsarbetslösheten.

Patrik Forsén, talesman för Nordisk Ungdom kommenterar:

“På bara en generation har den psykiska ohälsan ökat dramatiskt bland unga män och kvinnor samtidigt som arbetslösheten bland unga under 25 är uppe i 30 procent. Situationen är akut och ansvaret vilar tungt på våra makthavare. Vi i Nordisk Ungdom kräver ökade insatser för att lösa problemet.”

Att ungdomar inte har möjlighet att arbeta skapar psykisk ohälsa men leder också till att allt färre har råd att flytta hemifrån och bilda familj. Frågan är hur frivilligt det är att förstföderskor idag föder barn när de är närmare 30. Det här är frågan om ett av historiens största svek mot den egna befolkningen.

Den 1 maj arrangerar Nordisk Ungdom en demonstration i Västerås under parollen ”Arbete åt alla svenska ungdomar ” i syfte att lyfta dessa frågor. Vi uppmanar alla ungdomar att sluta upp till demonstrationen och visa sitt missnöje mot de rådande förhållandena.