Året som gått har varit ett minst sagt händelserikt år för Nordisk Ungdom, avdelningar har byggts upp och olika slags kampanjer har genomförts. Nu är det dock dags att blicka framåt och vi kan härmed presentera målsättningen för de kommande två åren – att rekrytera 1000 medlemmar!

I januari i år lanserades Nordisk Ungdom under ett möte i Göteborg. Relativt snabbt började medlemmar strömma till organisationen och verksamheten växte på kort tid. Vi misstänkte redan från början att den största utmaningen skulle ligga i att finansiera verksamheten – och så blev det. Glädjande nog har vi inte haft någon brist på ungdomar som vill engagera sig, men de ekonomiska resurserna har ständigt varit dilemmat.

För att råda bot på detta väljer vi nu därför att satsa stort. Vi ska på två år öka medlemsantalet från dagens närmare 200 medlemmar till 1000 medlemmar. Denna målsättning är satt för att organisationen vid denna magiska gräns når det medlemstal som berättigar statligt stöd från Ungdomsstyrelsen. Ett ekonomiskt stöd som handlar om hundratusentals kronor varje år!

Detta är verkligen ingen liten målsättning, men vi kommer satsa stort på att nå detta barriärbrytande mål. Vi vet att vi vill, därför vet vi att vi kan. Vi tror på vår egen kapacitet och vi tror på den svenska ungdomen. Under höstens val fick vi ett tydligt bevis på att många ungdomar tröttnat på det mångkulturella samhället.

Ser vi till resultaten i skolvalen så var dessa häpnadsväckande, då oerhört många ungdomar valt att rösta på partier med nationalistiska värderingar. Med facit i hand vet vi alltså att viljan till förändring finns hos den svenska ungdomen. Därför handlar det nu om att visa att det finns ett ungdomsförbund som vågar driva på för radikal förändring.

Vi har som första delmål att under 2011 öka vårt medlemsantal till 400 medlemmar. Det betyder alltså att vi ska växa något snabbare än under vårt första år, men vi menar att det nu är dags att satsa stort. Under vårt första år byggde vi grunden, nu är det dags att ta Nordisk Ungdom till nästa nivå.

Om du stödjer oss i vår kamp för ett fritt och självbestämmande Norden så tveka inte; visa det genom att bli medlem i ungdomsförbundet som står upp för svenska ungdomar! Ett medlemskap i Nordisk Ungdom är gratis och det tar bara någon minut av din tid. Du behöver heller inte vara orolig för att ditt namn ska synas någonstans. Vid ansökning om statligt bidrag lämnas endast statistik men inga namn ut till Ungdomsstyrelsen. Ditt medlemskap är alltså helt anonymt om du inte själv berättar om det.

Så ta steget och bli medlem! Det är ett enkelt sätt för dig att visa ditt stöd och det betyder väldigt mycket för oss i Nordisk Ungdom.

Bli medlem här!

Categories: 1