Länge har det i Sverige och resten av Skandinavien saknats en politisk rörelse som står upp för vårt folk, den västerländska civilisationen och den naturliga ordningen. Idag ser en sådan rörelse ljuset: Skandinaviska Förbundet.

Skandinaviska Förbundet är en samlande organisation vars uppgift är att företräda, stödja och leda vår rörelse, där Nordisk Ungdom fungerar som en ungdomsorganisation knuten till Skandinaviska Förbundet.

Vår målsättning är att skapa och leda de politiska soldater som står i första ledet för vårt folk och vår civilisation.

Med vänliga hälsningar,
Patrik Forsén, ordförande Skandinaviska Förbundet.

Läs vår programförklaring.

Bli medlem i Skandinaviska Förbundet.

Categories: Artiklar

8 Comments

Felix · 16 februari, 2018 at 13:40

Ärorikt! Bra med en balanserad programförklaring som de allra flesta svenskar nog ställer upp på!

Af Kleen · 16 februari, 2018 at 19:08

Äntligen! Rörelsen till Nordisk Ungdom har länge behövt ta det här klivet framåt. Bra, seriöst och eftertänksamt att ni inte gjort det i en hast utan precis när tillfället är som bäst.

Angelica · 19 februari, 2018 at 00:00

Vad betyder tre kronor spetsade av ett svärd?

  Nordisk Ungdom · 22 februari, 2018 at 13:41

  Kronorna är en symbol för världslig makt och belöning medan svärdet representerar kamp och strid. Symbolen representerar alltså seger genom kamp.

Per Stumle · 24 februari, 2018 at 16:01

Ni skriver positivt om kristendomen. Måste man vara kristen?

  Nordisk Ungdom · 6 mars, 2018 at 16:13

  Nej. Vi konstaterar bara att kristendomen är ett av de fundament som vår civilisation bygger på.

Anonym tills vidare · 26 februari, 2018 at 00:50

Jag är stenhård nationalist och patriot men jag undrar hur ni ser på rasfrågor och liknande som tex religion är ni så kallade
”Rasister”
Jag vill inte anklaga någon bara nyfiken

  Nordisk Ungdom · 6 mars, 2018 at 16:18

  Självklart finns det olika skillnader mellan olika folk. Vi är inte rasister.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *