Under onsdagen tog den nationella ungdomen i Nykvarn ett beslut över Södertälje
kommuns huvud. Beslutet innebär att trappuppgången till Anders Lago i centrala
Södertälje blev en ny sopstation där ungdomen i Nykvarn nu kan slänga sina sopor.

Beslutet kom som en reaktion på Södertälje kommuns beslut om att placera såkallade
flyktingbarn i Nykvarn, utan att nykvarnsborna har fått något att säga till om.

En av aktivisterna som var med och upprättade den nya sopstationen kommenterar: “På
samma sätt som beslutet gällande skäggiga flyktingbarn gick ut över Nykvarn och
nykvarnsborna så går vårt beslut ut över Anders Lago och de boende i hans område.
Kan Södertälje kommun ta denna form av beslut så kan vi ta våra beslut om att
förlägga sophanteringen från ungdomen i Nykvarn i Anders Lagos trapp.”

Aktivisten tillägger även att Nordisk Ungdom har brett stöd för denna åsikt i såväl
Nykvarn som i övriga Sverige.

– Den kommunala självständigheten har körts över på samma sätt som när Malmö kommun
körde över Vellinge kommun. Det är inte rätt att kommuner kan inskränka på den
kommunala självständigheten på det här sättet. I slutändan så blir det ett hot mot
demokratin.

CIMG5567mini
Nykvarns nya sopstation?

Categories: Aktivism