Nordisk Ungdom är en skandinavisk aktivistorganisation vars främsta syfte är att forma män som är kapabla att stå i det främsta ledet för det skandinaviska folket och den västerländska civilisationen. 

Det gör vi genom att rusta unga till att hjälpa till i samhället. Detta kan ske genom kurser i överlevnad och vildmarksliv, i hjärt- och lungräddning, livräddning, räddningsarbete, orientering eller kampsport och genom utbildningar om våra lagar och institutioner. Allt i syfte att stärka kunskapen och förmågan hos aktivisterna att verka där hjälp behövs som bäst.

Det har alltid varit en liten skara som påverkat de historiska förloppen. Därför syftar allt vårt arbete till att fostra en ny generation ledare som är beredda att forma framtiden.

Läs gärna mer under Frågor och svar där vi svarar på det vanligaste frågorna.

Snabblänkar:

Väst är bäst (Kort principartikel om den västerländska civilisationen)
Grafiska profil (Ifall du vill veta mer om hur vi presenteras rent grafiskt)
Idégrund (Fördjupande idédokument om vår syn på världen och människan)
Kontakt (Om du behöver komma i kontakt med oss)

Nordisk Ungdom är stolt medlem av Skandinaviska Förbundet, du hittar mer information och idédebatt i magasinet Skandinavisk Frihet eller häftiga klibbor och kläder i butiken Nordic Wear