Uppåt ett trettiotal uteslutningsärenden har i dagarna öppnats mot personer inom SDU som sägs ha “lierat sig” med Nordisk Ungdom i den maktkamp som pågått under en längre tid inom Sverigedemokraterna.

Nordisk Ungdom har under många år gett sitt fulla stöd till Sverigedemokraterna och dess ungdomsförbund. Vi har samtidigt varit tydliga med att vi håller oss på vår kant eftersom Nordisk Ungdom är en utomparlamentarisk aktivistorganisation som inte deltar i den typ av arbete som förs i SD och SDU.

De många kontakter vi har haft med människor i och kring Sverigedemokraterna har varit helt oproblematiska. I ett desperat försök att smutskasta främst Gustav Kasselstrand och William Hahne används Nordisk Ungdom nu som ett slagträ. Det är djupt oärligt, då det aldrig har funnits några kontakter mellan Nordisk Ungdom och dessa två i fråga.

Den typen av internkultur som nu verkar härska i SD skapar kuvade och rädda människor. Vi behöver män och kvinnor med civilkurage. De interna striderna i SD, och på det sätt dessa förs, skadar inte bara partiet som sådant utan i förlängningen även vårt folk.

Categories: 1

2 Comments

Ossian · 8 april, 2015 at 18:20

Varför är de så rädda för er för? Nordisk ungdom är för SD vad SD är för PK. Tripp, trapp, trull den intelligenta kallas alltid för extremist av den mediokra intelligensen. ‘Relativism’.

Schysst sajt.

Jesse · 19 april, 2015 at 22:39

mattias karlsson, Jomshof och Åkesson är mycket obehagliga typer som kommer att driva Sd in i en 8-klöver. De slickar mediala stjärtar för att de tror de ska bli acepterade av etablissemanget. Jävla dumskallar är dom. Det är pengarna och makten som styr dessa typer

Jag kommer inte att lägga min röst på Sd föränn det sker en drastisk förändring i partiet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *