Idag skriver den påstått antirasistiska tidskriften Expo att jag skulle ha hyllat vandaliseringen av en villa i Vallentuna norr om Stockholm som inom kort kommer att användas som hem för så kallade ensamkommande ungdomar. Vi har sedan vi startade Nordisk Ungdom för två år sedan varit tydliga med att våld eller svårare typer av vandaliseringar är något vi starkt tar avstånd ifrån.

Våld som politisk arbetsmetod hör hemma hos den utomparlamentariska vänstern, men inte hos den utomparlamentariska nationalismen. Vi är inte främmande för att använda kontroversiella metoder, men vi har alltid sett till att lämna så liten materiell skada bakom oss som möjligt.

Tvärtom så skulle jag personligen vilja se en skärpt lagstiftning när det gäller politiskt motiverat våld. Det är avskyvärt hur människor kan trakasseras, hotas och utsättas för våld på grund av sina politiska åsikter utan att samhället agerar med krafttag. Det politiska klimatet i Sverige är tvärtemot vad vi borde önska både hårt och brutalt. Det är något jag vill ändra på. Jag vill se en utveckling mot ett mjukare och mer tolerant Sverige. Ett land där politiken inte bestäms i toppen av pyramiden utan ett Sverige där makten demokratiseras och ges tillbaka till alla svenskar.

Vi har en lång bit kvar tills vi är där.

Det första steget skulle vara att släppa in alla politiska krafter i det politiska samtalet, utan avståndstaganden och hatfyllda stämplingar. Makthavare, journalister och lobbyister borde rannsaka sig själva och fråga sig om det verkligen har varit värt att stämpla en hel opposition som rasistisk och hatfylld, med allt vad det kan innebära i social stigmatisering och utanförskap.

Det är den stigmatiseringen som har gjort det möjligt för vänstern att använda våld som en politisk metod mot den nationalistiska oppositionen.

Vi kommer aldrig att acceptera den typen av retorik, lika lite som vi accepterar det kalla och hårda samhälle som dagens makthavare skapat. Vi ska revoltera, vi ska förändra och vi ska bygga upp ett samhälle av öppenhet, tolerans och kärlek.

Patrik Forsén – 16 mars 2012

 

[button url=”http://patrikforsen.se/2012/03/16/nordisk-ungdom-tar-alltid-avstand-fran-vald/”]Följ hans blogg här[/button]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *