Vad som nu händer i Ukraina är både spännande och inspirerande. Vi ser en självmedveten nationell opposition resa sig tillsammans med folket och ersätta de korrupta politikerna.

Oppositionen inkluderar idag diverse grupper och falanger men den stabila kärnan är partiet Svoboda och det är just de och grupper närstående till dem som nu tagit kontroll över en mängd statsorgan i olika delar av landet.

Vi har mottagit kommunikéer precis som en mängd andra nationalistiska organisationer i Europa. Våra ukrainska bröder behöver vårt stöd! Dels önskar de att frivilliga ansluter sig på plats och dels behöver de resurser. Dessutom behövs som alltid ett bearbetande av mediaperspektiv, sociala media, att tala med vänner och bekanta för ukrainarnas sak.

Något som gjort mig extra glad och som är genuint inspirerande är att de betraktar sig som en del av Europa. Självklart ser de ukrainska nationalisterna igenom EU:s korrupta dimridåer och klåfingrighet, istället bejakar de att de tillhör den europeiska civilisation och gemenskapen som vi alla är en del utav.

Detta är inget motsatsförhållande till en stark nationell särart eller en skandinavisk framtid. Snarare tvärtom, vårt öde är beseglat tillsammans med våra europeiska bröders. Vår kamp är deras och deras kamp är vår.

Som talesman för Nordisk Ungdom vill jag härmed uttrycka mitt stöd för den ukrainska frihetskampen. Vi kommer alltid och resolut stå på våra europeiska bröders sida.

Leve Ukraina! För Europa!


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *