Trots att det redan är ett stopp, i den redan långa, bostadskön till förmån för nyanlända så planerar nu Ekerö Kommun och Ekerö bostäder att bygga mellan 50-70 st lägenheter till minst 100 “flyktingar”, som då alltså får gå föra i Ekerö Bostäders bostadskö.

Politikerna i kommunfullmäktige, Mats Viker(VD Ekerö Bostäder) och media försöker att förminska övertrampet som görs på alla som söker bostad i Ekerö och lugna oss med att det rör sig om “familjer” som flytt undan krig och förföljelse. Detta stämmer givetvis inte. Runt 90% av alla som kommer till Sverige och söker asyl är män i åldrarna 15-30 år. Dessutom kommer en kraftig majoritet av dessa från länder där det är fred och är alltså här av helt andra anledningar.

Vad händer om man släpper lös uppskattningsvis 150 unga män utan flickvänner från extremt kvinnofientliga kulturer? Ökad otrygghet, hot, våld, stölder och våldtäkter är den första konsekvensen. I ett andra skede när det en gång så trygga Närlunda förvandlas till ett mångkulturellt experiment med dåligt rykte är att bostäderna sjunker i pris.

Vad ska vi då göra för att rädda Närlunda? Bygget är fortfarande på planeringsstadiet och vi har all möjlighet att påverka beslutet. Men tiden är knapp, beslutet kommer att fattas inom kort. Därför måste vi göra allt vi kan för att påverka politikerna. Missnöjet är stort hos oss som bor här.

Nedan följer en del namn på personer som är ansvariga för det planerade asylboende. Kontakta gärna dessa och berätta din syn på det planerade bygget, du kan välja att ringa eller skriva ett brev som ni kan skicka. Gör din röst hörd!

Mats Viker, VD Ekerö Bostäder.
Valsgärdevägen 3
168 53 Bromma
08-420 032 00

Adam Reuterskiöld, Kommunstyrelsens ordförande
Stavsund 11
178 90 Ekerö
08-560 20 400, 08-124 571 00(växel)

Anders Anagrius, Integrationschef Ekerö
Paradisvägen 2
194 43 Upplands Väsby
08-560 32 364, anders.anagrius@ekero.se

Lennart Nilsson, Byggnadsnämndens ordförande
Ölstaborgsvägen 30
179 98 Färentuna
08 560 427 21

Jonas Orring, Tekniker och exploateringschef
Herman Ygbergs väg 12
167 61 Bromma
08-560 347 27

För mer tips kan du läsa ett inlägg på Patrik Forséns blogg:

Såhär stoppar du ditt lokala flyktingboende

Categories: 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *