Nordisk Ungdom och dess aktivister interagerar ibland med ordningsmakten i samband med aktioner och andra offentliga händelser. Mot den bakgrunden har vi upplevt ett behov av att tydliggöra organisationens policy och inriktning för dessa möten.

Vi anordnar offentliga aktioner för att vi vill förändra hur människor tänker och uppfattar världen. Det gör vi genom att åskådliggöra visioner, missförhållanden eller händelser med hjälp av aktioner. Vi ser oss som politiska konstnärer vars mål och syfte är att väcka människors känslor – allt för att uppmuntra till handling. Vi är alltså en politisk eller kulturell aktivistgrupp som med fredliga medel försöker påverka samhället.

Vi stödjer rent idémässigt en liten men samtidigt stark stat. Mycket är givetvis korrupt och förfelat idag men principiellt är en effektiv, rättssäker och stark poliskår en av statens största tillgångar och något i grunden bra och värt att kämpa för. Mycket skulle vara till det bättre om polisen kunde fokusera på att rekrytera och utveckla både människor och metoder som är bra utan att behöva ta besvärande politisk hänsyn.

För oss är det viktigt att stå upp för ett samhälle byggt på institutionell grund, framförallt när vänstern tillsammans med många politiker och journalister angriper statens själva grundvalar genom att bakbinda ordningsmakten att fungera optimal. Nordisk Ungdom anser att ”land ska med lag byggas” – en rimlig rättsprincip och en omistlig del av den västerländska civilisationen.

Utifrån ovanstående resonemang följer tre principer vi tillämpar i vårt möte med ordningsmakten:

1) Vi i Nordisk Ungdom har en grundlagsskyddad rättighet att fredligt framföra vårt budskap. Den rättigheten kommer vi att stå upp för genom att utöva den. Hotas vår yttrandefrihet hotas också din yttrandefrihet.

2) Nordisk Ungdoms aktivister utsätts regelbundet för våld från extremvänstern, frustrerade sextanter och deras ensamkommande ”barn”. Vi förväntar oss att polisen gör sitt jobb och skyddar oss från dessa. Gör inte polisen sitt jobb kommer vi bruka självförsvar och/eller envarsgripande för att trygga situationen.

3) Nordisk Ungdom och dess aktivister ser positivt på den enskilde polismannen som är där för att göra ett viktigt jobb; att upprätthålla lag och ordning. Vi talar hövligt och respektfullt med polisen och vi lyssnar. Vi har alltid en utsedd kommunikatör på plats som polisen kan samtala med.

Categories: Artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *