Artiklar

Pressmeddelande: Vi kräver att polisen gör sitt jobb!

Just nu pågår en demonstration för illegala invandrare, personer som av svensk myndighet eller domstol fått beslut att lämna landet. Demonstrationen riktar sig alltså emot att svenska myndigheters beslut verkställs. Illegala invandrare uppehåller sig olagligt i landet och vi kräver att polisen gör sitt jobb och omhändertar samt verkställer utvisning av dessa personer.

Sverige är ett land i upplösning. Myndigheter och polis måste återupprätta förtroende för rättsstaten och verkställa domstolars beslut. Svenska resurser är i första hand till för svenska medborgare. Ingen illegal, varken barn med eller utan skägg, kan ha någon automatisk rätt till dessa resurser. Att vi har ett överskott av sexuellt frustrerade tanter kan inte vara skäl nog att åsidosätta rättssamhällets grundprinciper.

Förra året utfördes 52 dokumenterade handgranatsattacker – det är en handgranatsattack i veckan – otaliga skjutningar med automatvapen, samtidigt som våldtäkterna av unga svenska kvinnor och flickor eskalerar till tidigare otänkbara nivåer. Istället för att kraftfullt möta dessa problem har polisen nu gått ut med att denna s.k. demonstration är en särskild händelse, en åtgärd som normalt används vid terrorbrott eller naturkatastrofer, för att skydda dessa illegala invandrare som protesterar mot att beslutade utvisningar verkställs.

Nordisk Ungdom vill visa att det fortfarande finns svenskar som inte accepterar att vårt land upplöses och att rättssamhällets principer åsidosätts. Vi kommer fortsatt att protestera och uppmärksamma missförhållanden med visuella men fredliga medel. Vi uppmanar polisen att göra sitt jobba och omedelbart verkställa beslutade utvisningar samt säkerställa att vår rätt till yttrandefrihet och mötesfrihet respekteras.

Vi är övertygande om att den enskilde polismannen vill ha ett rättssäkert och tryggt land men att det inte alltid är fallet med politiskt tillsatta chefer. En person verksam inom polisen ska utföra Sveriges myndighetsutövning, vara en person som civilsamhället kan respektera och lita på, inte vara en politisk aktivist.

Fredrik Hagberg
Talesman Nordisk Ungdom
070 468 27 20

2 svar

2 svar

 1. Fafnesbane

  augusti 9, 2017 at 20:19

  Det svenska fjollpolisen gör eller inte gör genom att underlåta att utföra ID-kontroller och omhänderta de personer som vistas i landet illegalt är bara en i raden av polisens regelrätta lagbrott mot samhället.
  Detta sker av en myndighet som är tillsatt just för att se till att svensk lagstiftning efterföljs.
  Polisen har sagt upp gällande samhällskontrakt och totalt byråkratstyre råder inom myndigheten.
  Polisen får idag anses utgöra ett hot mot den skötsamma svenska medborgaren snarare än motsatsen.
  En samlad anmälan gentemot polismyndigheten till Justitiekanslern kunde väl te sig rimligt men
  möjligen verkningslös då JK lyder under sittande regering.
  Det är nog snarare upp till er själva att försvara, ta hand om er och era närmaste så gott ni kan gott folk.
  Den vardag som nu stundar kräver fysiska konflikter vare sig svensken vill eller inte och de som inte tar kampen och konfrontationen kommer att gå under. Sverige är nu ett land som av de styrande är försatt i kaos och skarpt läge råder för ursprungsbefolkningen.

 2. Ulf

  augusti 12, 2017 at 22:51

  Flatheten hos ansvariga myndigheter är ett hån mot svenska folket! Ni gör ett bra jobb, fortsätt med det!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Copyright © 2016 Nordisk Ungdom