13 aktivister från Nordisk Ungdom stod åtalade för ohörsamhet och störande av allmän sammankomst efter protesterna mot Stockholm Pride 2017. Det var svårt att hålla för skratt över denna politiska charad och rättegången började direkt med att åklagaren gav rätten en lektion om Prides historia genom tiderna – som om det hade någon relevans för sakfrågan (eftersom detta var en politisk rättegång så var det givetvis relevant).

Åklagaren hävdade på allvar att aktivisterna, genom att protestera mot en demonstration vars syfte är att bryta ner de nuvarande normerna i samhället, på något sätt skulle ha kränk deltagarna och därmed ville han få det hela till ett hatbrott. Märkligt kan tyckas då samme åklagare sekunderna innan berättade om hur stort Stockholm Pride är, med över 500 000 åskådare och där hela det etablerade samhället – inklusive Åklagarmyndigheten – själva deltar och stödjer den ideella organisationen bakom Pride. Sanningen är ju den att det är Nordisk Ungdom som arbetar mot rådande normer och att det också är hela anledningen till att 13 aktivister nu väntar på att bli dömda.

Vi fick höra två polisvittnen, varav ett  var en kvinna som verkade allmänt instabil och olämplig som polis. Det andra vittnet undvek att svara på våra frågor och det framgick med all tydlighet att hans sympatier inte låg åt vårt håll. Han kände bland annat att det var viktigt att betona att de hetsiga vänstermänniskorna som attackerade aktivisterna under protesten mot Stockholm Pride bara var “besvikna medborgare”.

I slutpläderingen menade åklagaren att även om Nordisk Ungdoms protestaktion handlade om att stoppa sexualiseringen av barn, så handlar Pride om att stärka hbtq-personers rättigheter i samhället. Eftersom vi demonstrerar mot Pride så demonstrerar vi mot hbtq-personers rättigheter, och därför har vi kränkt dem (hatbrott).

Domaren och åklagaren ville understryka många gånger att detta inte var en politisk rättegång, vilket det givetvis var. Det föreligger dessutom en jävsituation, då Stockholms tingsrätt uppmuntrat deras anställda att delta på just Pride. Stockholms tingsrätt kom själva fram till att det inte var en jävsituation, något vi givetvis kommer att överklaga vid en fällande dom.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *