Återigen har det otänkbara hänt. Ytterligare ett islamistiskt terroristdåd på europeisk mark. I skrivande stund har minst 22 män, kvinnor och barn bekräftats döda. Med ett 50-tal skadade kan vi räkna med att dödssiffran stiger ytterligare.

Precis som Nordisk Ungdom förutspådde efter attacken i Stockholm kommer terrordåden att öka i frekvens och omfattning. Fler européer kommer att dö. Fler föräldrar kommer att mista sina barn. Fler barn kommer att bli föräldralösa. Fler människor kommer att lemlästas för livet. Allt för att islam tillåts breda ut sig på vår kontinent.

Terrordåden och islamismen är dock bara ett symptom på en sjukdom som går mycket djupare än så. Europa har sedan den franska revolutionen ständigt angripits inifrån. Vår tro, kultur och etnicitet har nedmonterats, relativiserats och till och med bespottats. Och nu står vi här – handfallna – när människor som har en mycket djup tro och övertygelse, en gemensam kultur och en stark etnisk identitet invaderar vår kontinent. Och vi kan inget göra för att försvara oss.

Politikernas svar på terrordåden – vilket i förlängningen blir folkets svar, då politikerna styr folket och inte tvärt om – är mer s.k. ”öppenhet”, ”demokrati” och ”tolerans”.
”Vi kan aldrig låta hatet vinna” är en vanlig fras man tvingas höra efter varje terrordåd. Men ”öppenhet”, ”demokrati” och ”tolerans” fungerade inte som ett skydd för människorna som kallblodigt kördes över på Drottninggatan, eller för människorna som sprängdes i bitar efter konserten i Manchester.

Nej, det var den s.k. ”öppenheten”, ”demokratin” och ”toleransen” som gjorde dessa och alla andra islamistiska terrordåd möjliga! För utan dessa påhittade modeord och politiken de för med sig hade vi inte haft främlingar kapabla att utföra terrordåd i våra hemländer från början.

Detta har sin grund i att politiker, media och andra maktfaktorer i hundratals år bespottat och nedmonterat vårt försvar mot att vår kontinent översvämmas av främlingar. Det försvaret var vår identitet som européer. Europa har under tusentals år försvarat sig mot angrepp utifrån – från spartanerna vid Thermopyle till reconquistan till slaget vid Wiens portar. Men vår tro, identitet, kultur och etnicitet är döende, och utan en stark identitet som binder oss samman står vi handfallna och försvarslösa.

Det enda sättet vi kan försvara oss på är att i spartanernas anda förena oss och organisera oss för att genomföra en reconquista – en återerövring – av vår kontinent. Precis som spartanerna vid Thermopyle står vi få mot en invasion. Men vi kommer alla från forna tiders hjältar och vi har kraften att återerövra vår kontinent i vårt blod. Vi har gjort det förut och vi kan göra det igen. Gör nu ord till handling och agera mot mörkret som sprider sig över vår kontinent! Lev din identitet som europé och gör din plikt för kommande generationer!

Vi i Nordisk Ungdom lägger återigen den yttersta skulden för alla terrordåd och övrigt våld mot etniska européer på politikerna som styr oss och på de dolda krafterna som styr politikerna.

Ni har blod på era händer, och en dag kommer ni tvingas betala för missdåden ni utsatt Europa för.

Var så säkra.

Fredrik Hagberg
Talesman
Nordisk Ungdom

Categories: 1

5 Comments

Tommy · 23 maj, 2017 at 13:00

Jag är med er till hundra procent! Jag sätter över en donation direkt!

    Stefan Andersson · 23 maj, 2017 at 23:39

    Defaitistism är oacceptabelt. Handling! Inte passivitet.

Bhoman · 23 maj, 2017 at 13:03

Min lösning på det hela , GÖR INGENTING !
Om alla , i länder som är utsatta för Islamister , som jobbar och gör rätt för sig helt enkelt slutar jobba , handla , gå ut , låser dörren och är “ jätterädda ´´.
Stanna hemma och gör ingenting .
Det kommer att ta max fem dygn och runt springande och sprängande Islamister blir ett minne blott .

    WJ · 31 maj, 2017 at 04:47

    Precis, bara kapitalism det handlar om.

Jo · 23 maj, 2017 at 19:08

Vi behöver en kraft som tar vid där myndigheter med bindel för ögonen ingenting låtsas se.
Jag tror att folket måste resa sig mot överheten som trampar på allt dem kommer åt.
Ett krig tornar upp sig vid horisonten och jag vet att nordmännen kommer att ta tillbaks det som stulits ifrån dem.

Muslimer som tillber islam, vad annat gör man när man kallar sig muslim? Är och kommer att förbli det absolut största hotet emot den värld som vi känner till idag.
Det kommer inte att bli vackert då det enda sätt man kan få fred på jorden är att fullständigt ta bort det som orsakar allt lidande.

Vi har sedan 3 decennier långsamt fått ta del av “fredliga” människors inflöde och ingen kan förneka vilka det är som gjort Sverige till det katastroflandet som det är i dag, ingen!
Att vi har vänstermyndigheter som bemannas av individer som besitter en frenetisk agenda att ta in allt och alla utan en enda reflektion över vad det faktiskt innebär för de människor som bor och verkar här sedan urminnes tider. Svenskar….

Att hela tiden använda känsloargument för att sanktionera sitt beteende är ytterligare ett bevis på att det fattas någonting sunt i vänstermänniskor.
Den fruktansvärda terroristhandlingen/islamistattacken är ett bevis som räcker gott och väl till att stänga alla gränser permanent och fullständigt neutralisera allt som har med islam att göra i våra västerländska länder.

Vi har politiker som absolut skall ställas inför skranket den dagen allt brister och stå till svars för en nedmontering av ett land där åtminstone jag älskade att bo i.
Älskar det fortfarande men “älskandet” är mer ersatt av ett raseri över det vakuum som alla dessa ekorrhjuls springande människor tillbringar sina liv i.

Det blåser upp till storm….

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *