Under våren drog Nordisk Ungdom igång kampanjen ”Rör ni las blir det knas” som syftade till att informera om den ungdomsfientliga politik som Centerpartiet och deras ungdomsförbund driver. Kampanjen pågick fram till valdagen och har under den tiden involverat allt från torgmöten och affischeringar till regelrätta juridiska strider mot Centerpartiet.

Frågan är ju därför nu; lyckades kampanjen med sitt mål?
Förvisso backade Centerpartiet med 1,3 procentenheter i riksdagsvalet men att tro att det skulle bero på vår kampanj är självklart naivt. Centerpartiets tapp beror snarare på att partiet övergett sina kärnväljare och har mycket svårt att hitta en plats i det politiska landskapet.

I kommunvalens resultat kan man dock läsa av en intressant företeelse. I en absolut majoritet av de kommuner där kampanjarbete bedrevs så backade centerpartiet. Ett av de mest framgångsrika exemplen är i Helsingborg där Centerpartiet tappade båda sina mandat och nu står utan representation i fullmäktige. Det är självklart svårt att avgöra hur stor påverkan kampanjen haft på dessa siffror, men att den påverkat kan vi nog ta för givet. Framförallt kan minskat stöd bland förstagångsväljare i dessa kommuner häröras till kampanjen då ett stort fokus har legat på att kontakta och informera just den väljargruppen.

Ett annat sätt att försöka uttyda kampanjens framgång är att se på vilken uppmärksamhet den skapat i media. Målsättningen var ju som sagt att informera allmänheten om Centerpartiets ungdomsfientliga politik och detta underlättas ju självklart av att kampanjen uppmärksammas i tidningar och TV. Här följer en några exempel på hur kampanjen uppmärksammats i media.

6:36 minuter på tv4-morgon: http://www.tv4play.se/aktualitet/nyhetsmorgon?videoId=1.1635413

Hela Gotland: http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=6011538

Radio Malmöhus  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=3710216

Radio Kristianstad: http://mobil.sr.se/site/index.aspx?groupid=9291&artikel=3710176&unitID=83

Lokaltidningen i Helsingborg: http://helsingborg.lokaltidningen.se/organisation-ser-inget-problem-med-att-kopiera-/20100528/val/100529640/1085

http://helsingborg.lokaltidningen.se/centern-rasar-mot-valplagiat-/20100528/val/100529641/1085

Commersen: http://commersen.lokaltidningen.se/article/20100528/VAL/100529640/1085&FromPost=1&#comments

Piteå-Tidningen: http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/telegram/artikel.aspx?ArticleId=5460811

Tv4 Öresund: http://www.tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/malmo?videoId=1.1735239

Norrköpings tidning: http://www.nt.se/ledare/default.aspx?articleid=6258826

http://www.nt.se//nyheter/artikel.aspx?articleid=6259289

Lokaltidningen Stenungsund: http://www.lokaltidningensto.se/sabotage-mot-centerns-valkampanj

Fria Nyheter: https://frianyheter.wordpress.com/2010/05/12/cuf-tar-avstand-fran-kampanjen-centerpolitik-se/

Länstidningen: http://lt.se/nyheter/debatt/1.832152-centerpartiet-offer-for-nationalistisk-valdsideologi

http://lt.se/nyheter/1.828541-klotterattack-mot-centerpartiet?headlineDate=20100511

http://lt.se/nyheter/1.951098-nu-delade-ut-falska-flygblad

Nationell Idag: http://www.nationellidag.se/visa/default.asp?dokID=1217

Då flera av dessa tidningar har tiotusentals läsare och TV4 har ännu fler tittare så kan vi räkna med att kampanjen uppmärksammats av stora väljargrupper runt om i landet.

Efter att ha försökt bedöma resultatet av kampanjen kan det vara intressant att se vilket arbete som faktiskt utfördes i kampanjens namn. Nedan följer en kort sammanfattning av den aktivism som har bedrivits.

Runt om i Stockholms län har aktivister från Nordisk Ungdom och Fria Nationalister arbetat med kampanjen. Tusentals flygblad har delats ut i en rad kommuner, hundratals affischer och plakat har satts upp och tusentals klistermärken har kommit upp på väl valda platser. Aktionerna på gator och torg har avlöpt varandra och centerpartiet har då allt som oftast gjort allt i sin makt för att förhindra våra kampanjarbetare från att bedriva sin aktivism.

I Göteborg anordnade man offentliga utdelningar till gemene man på gatan precis som i huvudstaden. Men Nordisk Ungdoms aktivister från Göteborg hade även en överraskning. Nämligen telefonnummer till 500 förstagångsväljare i stadsdelen Torslanda. Genom mass-sms informerades dessa ungdomar om att Centerpartiet ville sänka deras löner och öka osäkerheten på arbetsmarknaden. Responsen blev inte helt oväntat ganska stor.

I Skåne bedrevs kampanjen flitigt av Fria Nationalister Skåne. Affischer och klistermärken har synts väldigt mycket i Helsingborg, men även på andra orter har budskapet kommit ut. Som t ex i Åstorp, Bjuv, Klippan, Svalöv, Ängelholm och i Malmö. Den kommun som det rådde mest fokus på var dock Helsingborg. En satsning som vi tidigare beskrev som väldigt lyckad då Centerpartiet numera saknar representation i fullmäktige.

Kampanjarbete har även utförts i Östergötland, Gotland och Västmanland. Främst i form av affischeringar samt flygbladsutdelningar både på gator och direkt i brevlådor men även banderolluppsättningar har förekommit.

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att en landsomfattande och aktiv kampanj har bedrivits. En kampanj vars syfte att informera utan tvekan har uppfyllts på de orter som kampanjen bedrevs. Till vår glädje kan vi också konstatera att Centerpartiet backade och kommer få ett minskat inflytande i svensk politik de närmsta fyra åren.

Med en lyckad kampanj i ryggen går Nordisk Ungdom nu vidare mot nya projekt. Vi ses på gatan.

Categories: 1