Den 5:e februari i år sade ordföranden i CUF (Centerpartiets ungdomsförbund), Magnus Andersson de bevingade orden ”Förhandla inte bort ungdomarnas framtid”, men vad menade han egentligen med det?

Taget ut sitt sammanhang så kan man ju lätt få intrycket att CUF står på ungdomarnas sida och är beredd att göra positiva saker för oss. Tittar vi lite närmare på vad han egentligen menar blir det dock lite otydligare. Vad Magnus menar är nämligen att man ska ”Sänka lönerna för ungdomar”! Detta ska göras genom att montera ner LAS (Lagen om anställningskydd). Utan LAS så skulle det råda total osäkerhet på den svenska arbetsmarknaden från arbetstagarens sida, eftersom man när som helst då kan sägas upp utan några som helst rättigheter.

Tanken från CUF sida är att om man sänker ingångslönen för ungdomar så ska det underlätta för oss ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Det låter i och för sig riktigt, men vad kommer en sänkt ingångslön leda till på sikt? Är detta verkligen något som kommer att gynna Sveriges ungdom och i så fall på vems bekostnad?

För att kunna besvara frågan så behövs lite bakgrundsfakta. Sverige har idag en mycket kostsam massinvandring som skapar ett stort skattetryck och som samtidigt ökar behoven av arbetstillfällen i landet. Detta samtidigt som det inte finns tillräckligt med arbetstillfällen för alla de som redan står till arbetsmarknadens förfogande. Marknaden som företagen arbetar på har också blivit mer global. Detta innebär att det höga skattetrycket ständigt tvingar företagen att hitta nya sätt att pressa sina kostnader till det yttersta för att klara sig i den globala konkurrensen. Detta känner nog de flesta till, men åter till huvudfrågan gynnar detta förslag oss ungdomar?

Svaret är nej, det leder bara till lägre löner. Vad det faktiskt gör är att företagen ges ökade möjligheter att anställa så billig arbetskraft som möjligt, eftersom LAS då skulle försvinna. De som är över 26 år kommer att sägas upp till förmån för just ungdomar, inga nya jobb skapas alltså. Istället kommer en åldersgrupp bytas ut mot en annan eftersom det är mer lönsamt för företagen. Efter att perioden med ingångslön är över så kommer dessa i sin tur att sägas upp och nya ungdomar kommer anställas i deras ställe eftersom det är billigare med nya ”ingångsungdomar” än ungdomar med ordiniarie lön. Den som vill läsa exakt hur CUF resonerar kring ungdomar på arbetsmarknaden kan klicka på följande länk och själv läsa på sida 3, andra stycket.

http://www.centerpartiet.se/Documents/jobbforetagande/Jobbprogram%20-%20en%20modern%20svensk%20modell.pdf

Nordisk Ungdom uppmanar starkt alla ungdomar i Sverige att inte låta sig luras av dessa ”frivilliga” avtal. Att ingå ett avtal med en företagare som bara vill ha dig för att du är billig i drift är inte värd att ha som chef. Det är inte heller värdigt att ingå ett avtal under dessa osäkra former eftersom ingen vill vara anställd på en arbetsplats där man kan få sparken vilken dag som helst.

När politikerna sa ja till EU så sa de samtidigt ja till bemanningsföretagens intåg på den svenska arbetsmarknaden och vi vet ju nu med facit i hand hur lurade vi blev. Istället för den drömtillvaro som målades upp så blev många fastanställda varslade och ny personal HYRDES in, billigare för företagen, sämre för oss. Uppdrag granskning gjorde nyss ett intressant reportage om det hela och det kan du kolla på i länken nedan.

http://svtplay.se/v/1854976/uppdrag_granskning/del_2_av_22?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,1883384/sb,p103536,1,f,-1

Sammanfattningsvis så är det de vanliga hyckleriet som riksdagspartiernas ungdomsförbund visar upp när de säger sig värna någon eller någons rättigheter, vare sig det är invandrare, ungdomar eller pensionärer. Samtidigt som CUF propagerar för att våra löner ska sänkas så är CUF för en fri och oreglerad invandring till Sverige så är gränsen nådd för vad vi i Nordisk Ungdom kan acceptera. Vi ska inte låta oss luras att acceptera CUFs lösningar på samhällsproblem de själva har varit med om att skapa. Speciellt när deras lösningar endast gör det ännu värre för oss.

Ge fan i LAS annars blir det knas!

Categories: 1