Salemfonden skickade under gårdagen ut ett pressmeddelande med information om årets manifestation som vi i helhet återger.

Nordisk Ungdom uppmanar alla sina medlemmar och sympatisörer att hjälpa till med kampanjen och tillsammans med andra nationalister göra årets manifestation till en av de bästa hittills.

10 år har gått – vi har inte glömt
Nu behöver vi Din hjälp

10 år har gått sedan Daniel Wretström dräptes. Med slag, sparkar och påkar
slogs Daniel medvetslös av det mångetniska gänget vid ett dike i Salem. En
kniv som blänkte till av gatljuset höjdes och sänktes upprepade gånger.
Bladet trängde in i ryggen upprepade gånger. Kniveggen svepte skalpen och
skar upp ett sår på huvudet innan Daniels huvud bändes bak av en av
förövarnas vänsterhand. Med sin högra hand högg han kökskniven i Daniels
hals.

För tio år sedan, en vecka efter mordet, samlades vi vid Daniels mordplats
och tände våra ljus. Då sades att så länge en människa är ihågkommen, så
har han aldrig dött till fullo, utan lever vidare. Det mottot har sedan
följt Salemmanifestationerna som en röd tråd; “Lilleman” har levt vidare,
både i tankarna och genom sitt porträtt.

Samtidigt har Salemmanifestationen och Salemkampanjerna nått en stor del
av den svenska befolkningen med samhällsinformation som medborgarna annars
undanhålls. Medias lögner och vinklingar, politikernas svek, resultatet av
det misslyckade ”mångkulturella samhället” är några frågor som berörts.

I år är det tio år sedan Daniel mördades, det är den elfte upplagan av
Salemmanifestationen, och vi vädjar till varje ansvarsfull svensk att
hjälpa till med att göra årets manifestation så stor som bara möjligt.

Nedan är några förslag på vad man kan göra.

Organisera resor.
En stor mobilisering kräver en väl fungerande logistik för
persontransporter. Eldsjälar som arrangerar resor och fyller dem med
resenärer är nyckeln till att gå från ord till handling.

Kampanjarbete
Delta i Salemkampanjen. Sprid Salemfondens kommande material. Artiklar och
filmer kan spridas på internet, till exempel via sociala medier.
Salemfondens informationsmaterial kan beställas för lokal spridning.

Donera
Detta år innebär ökade utgifter, både för den planerade kampanjen liksom
utgifter direkt kopplade till manifestationen då både kampanj liksom
manifestation har en större målsättning än tidigare år. Donationer
mottages tacksamt till plusgiro 158 59 62-2 (betalningsmottagare Stefan
Jacobsson).

Åren går men aktualiteten består
Det har nu gått tio år sedan mordet, och tiden som förflutit har använts
som ursäkt för att mordet på Daniel skulle ha förlorat betydelse. För
varje år som går, varje månad, varje vecka och varje dag så återkommer
samtidigt nya fall som påvisar den svenskfientlighet som råder i landet,
en konsekvens av ett misslyckat samhälle, uppeldat och understött av
politiker och media. Salemmanifestationen är lika aktuell och viktig idag
som den var för tio år sedan.

Insamlingen som nämns ovan är öronmärkt till centrala utgifter kopplade
till manifestationen och kampanjen. Insamlingen är därför fristående från
ordinarie inköp av aktivistmaterial. Årets kampanj och manifestation
beräknas kunna uppnå ett ekonomiskt värde av det dubbla för motsvarande
kampanjår som landat på sexsiffriga belopp. Bland annat kommer flera
intressanta utländska namn att synas på scen. För att kunna nå upp till de
mål som är utsatta behöver vi därför er hjälp. Målet för denna insamling
är i dagsläget 50 000 kronor. Donationerna kommer att redovisas på
salemfonden.info.

Väl mött i Salem!

Fotnot:
Information om manifestationen och kampanjen kommer kontinuerligt att
släppas från och med nu.

Salemfonden.info kommer att uppdateras med information om bland annat
talare, musiker, resor och mycket annat de kommande tre månaderna.

Categories: 1