Efter att Jessica Ohlsson gått segrande ur dagens ordförandestrid i SDU väljer nu SD att bryta banden med organisationen och planerar att starta ett nytt ungdomsförbund med samma namn. Flera medlemmar i partiledningen hotade med just detta innan SDU:s förbundsdagar för att påverka delegaterna att rösta för den kandidat som partiledningen givit sitt stöd till.

Nordisk Ungdom har under nästan hela organisationens historia gett sitt stöd till SD och vi ser med stark oro på den interndemokratiska utvecklingen i partiet, ett parti som mycket väl kan bli Sveriges största i nästa val måste respektera medlemmarnas beslut och kan inte toppstyras av en liten klick människor på det sätt som idag sker.

Den sverigedemokratiska ledningens agerande bekräftar Nordisk Ungdoms kritik mot det parlamentariska systemet i sin helhet: Det leder till kartellbildning, kameraderi och maktfullkomlighet, inte till demokrati. Varför utökad direktdemokrati skulle vara en bättre garant till respektera folkets röst.

Det enda anständiga som Sverigedemokraternas nuvarande partiledning kan göra efter att tre gånger i rad ha förlorat ordförandestriden om SDU är att lämna sina platser till förfogande under landsdagarna i höst.

Vikten av en mångfaldig Sverigevänlig rörelse har aldrig varit större. Där olika organisationer ses som kompletterande och inte som orsak till maktkamper.Vi behöver ett inflöde av både människor och idéer och får aldrig tillåta oss att stelna i våra tankar och våra positioner. Vi får aldrig glömma den idealism varpå hela vårt engagemang måste bygga. Vi gör inte det här för vår egen skull utan för våra barns och barnbarns möjlighet till en framtid.

Fredrik Hagberg

Talesman, Nordisk Ungdom

Categories: 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *