Aktivistfonden

Nordisk ungdom är en aktivistorganisation och vi strävar efter att genomföra aktioner som får folk att tänka till och inte lämnar någon oberörd. Detta kan uppfattas som provocerande och det händer att vissa väljer att protestera mot oss handgripligen vilket kan leda till oförutsedda kostnader.

Även om vi alltid eftersträvar att hålla oss inom lagens ramar kan det i stundens hetta ske olyckor. Många av våra aktivister är unga och studerar. En oförutsedd utgift på några tusen kan då slå hårt mot den egna ekonomin. Därför har vi skapat aktivistfonden.

Pengarna som samlas in kommer att användas till att betala böter och för att ersätta enskilda aktivister för skadad egendom i de fall försäkringar inte täcker detta.

Ett bidrag till aktivistfonden skapar ökad trygghet för våra aktivister och är ett utmärkt sätt att stödja vårt arbete om man själv inte har möjlighet att vara med.

Stöd oss genom att donera:

Bitcoin:
3AMswk6ncRpN86aMaJqqZjcvEnTspnXv1a

Kuvert med pengar till:

Nordisk Ungdom
BOX 258
761 23 Norrtälje

Ingen donation är för liten och all hjälp är ovärderlig för oss.

Tack för din hjälp!

 

Copyright © 2016 Nordisk Ungdom