Den 19 november gick Svensk Students andra konferens av stapeln i Göteborg under temat ”Att verka och leva som nationalist i ett modernt samhälle”. Upplägget var annorlunda från föregående år på så sätt att nu var föredragen kortare och färre och fokus lades istället på diskussion deltagarna emellan. Föredragen fungerade som en introduktion i ämnet och utmynnade i en diskussionsfråga, som åhörarna fick besvara och anknyta till den praktiska politiska verksamheten vilket passade bra ihop med temat som var något mer praktiskt präglat än tidigare.

[button url=”http://www.svenskstudent.se/aktiviteter/studentkonferens-i-goteborg/”]Läs hela artikeln här[/button]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *