Under onsdagen den 19 maj lanserade Nordisk Ungdom studentorganisationen Svensk Student. Lanseringen skedde på Göta Studentkårs konstituerande fullmäktigemöte i Göteborg.

Svensk Student är en studentorganisation som arbetar för att bevara och utveckla våra svenska ideal och intressen på universitet och högskolor i hela Sverige med start på Göteborgs Universitet. Skolorna präglas idag av vänstervridna och nyliberala åsikter och vi flyter allt längre bort från det som en gång var Sverige, folkgemenskapen och idealen.

Genom att prata med och utbilda våra svenska studenter i kultur, historia och folkgemenskap tror vi att vi kan utveckla och förändra skolorna och Sverige till det bättre, både på universitet, på högskolor och på arbetsmarknaden.

Idag är det många på våra svenska skolor som känner sig exkluderade på grund av att deras syn på Sverige i världen inte är den samma som de ledande åsikterna på skolor och arbetsplatser. Därför vill vi genom denna studentorganisation skapa en plats där alla kan uttrycka sig, utan att behöva dölja något.

Besök gärna Svensk Students hemsida för mer information, Svenskstudent.se.

Categories: 1